Około 100 osób przyszło dyskutować z prezydentem o połączeniu MZK i ZEC

flash Starachowice

Czy ceny za ciepło wzrosną? Czy dług MZK zostanie przejęty i spłacany przez ZEC? Wreszcie czy zadłużona spółka komunikacyjna nie pogrąży dobrze prosperującej na dziś starachowickiej branży ciepłowniczej? Te i inne pytania padały na spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym dla mieszkańców Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale nie tylko.

Spółdzielcy poprosili o spotkanie z władzami Starachowic po to by rozwiać wszelkie wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego połączenia dwóch spółek miejskich. Przypomnijmy, prezydent Marek Materek chcąc pozyskać duże pieniądze z Unii Europejskiej, które byłyby wykorzystane na sfinansowanie m.in. rewitalizacji dwóch starachowickich dworców, zakup autobusów MZK, wiat przystankowych i in., zaproponował połączenie spółek. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia podmiotów. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na sesji 8 grudnia. Wcześniej spółdzielcy poprosili m.in. o sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej wspomnianej fuzji.
Na czwartkowym (30 listopada) spotkaniu z prezydentem mieszkańcy pytali o nurtujące ich sprawy. Prezydent publicznie zapewnił, że połączenie wspomnianych spółek nie wpłynie na ceny ciepła, a kredytem który obecnie spłaca MZK, nawet w sytuacji niespłacania przez spółkę rat, nie zostanie obciążony ZEC, bo to gmina jest jej poręczycielem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.