Podatek u nas – więcej dla miasta

Starachowice

Gmina Starachowice otrzymuje część podatku dochodowego z rozliczenia PIT. W ub. roku z tego tytułu wpłynęło do gminnej kasy 39 mln zł (37,89 proc.). Tyle płaconego przez mieszkańców podatku wróciło do miasta.

To ok. 1/5 wszystkich dochodów miasta, które idą m.in. na inwestycje i remonty drogowe, funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, komunikację miejską, pomoc społeczną, infrastrukturę sportową i kulturalną, utrzymanie czystości. Płacąc podatek dochodowy (PIT) zgodnie z miejscem zamieszkania zwiększamy możliwości inwestycyjne miasta, polepszamy dostępność i standard usług ogólnomiejskich. Jeżeli w formularzu PIT jest wpisane tylko miejsce zameldowania (poza Starachowicami), to właśnie tam trafiają Państwa podatki.

Meldunek a miejsce zamieszkania

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników. Meldunek nie ma w tym przypadku znaczenia. To oznacza, że osoba zameldowana w innej miejscowości, ale faktycznie zamieszkująca w Starachowicach, powinna się rozliczyć PIT-em jako mieszkaniec Starachowic. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Adres zamieszkania nie musi się pokrywać z adresem zameldowania. Nawet jeśli Państwo nie posiadają meldunku a przebywają w Starachowicach to mogą złożyć deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach.

Jak to zrobić? – to proste

  • Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach miejsca zamieszkania innego niż zameldowania nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami – informuje Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach. – Nie wymaga wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania. Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego na formularzu PIT-37, to wystarczy wpisać w części A – Urząd Skarbowy w Starachowicach, w części B- podać adres zamieszkania na terenie Starachowic. Należy pamiętać, żeby o zmianie Urzędu Skarbowego powiadomić pracodawcę – mówi rzeczniczka dodając, że bez zameldowania w Starachowicach możemy rozliczać się tak jak osoba zameldowana tutaj.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.