Pieniądze wyrzucone w błoto?

Starachowice

Zmarnowane pieniądze – tak część mieszkańców ulicy Majówka w Starachowicach ocenia inwestycję realizowaną wewnątrz podwórka przy ww ulicy, polegającą m.in. na wybudowaniu miejsc parkingowych.

Trwają prace przy realizacji jednej z inwestycji w ramach programu „Starachowickie podwórka”, które polegają na utwardzeniu powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych. Łącznie kwota inwestycji to  44.982 zł, z czego 33.736 zł wyniósł wkład gminy, a 11.245 zł wkład wnioskodawcy czyli Wspólnoty Mieszkaniowej Majówka 19. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak zadowoleni z prowadzonych prac. – Zamiast dziesięciu samochodów na tworzonym parkingu zmieści się może pięć! Czemu nie wykorzystuje się tak cennego miejsca dla rosnącej ciągle liczby samochodów, tylko tworzy parkingi na których samochody mają parkować równolegle do bloku! To marnowanie miejsca! Prostopadle tych samochodów zmieściłoby się dwa razy więcej! Druga sprawa dotyczy studzienki do której woda spływa po deszczu. O dziwo została ona usytuowana w najwyższym punkcie terenu! Jak ma do niej spływać woda, pod górę! Moim zdaniem pieniądze wydane na tą inwestycję zostały zmarnowane! – mówi mieszkaniec.
Oto jak uwagi mieszkańca tłumaczy Igor Gajewski ze Wspólnego Domu – Zarządzania Nieruchomościami, do którego należy wspólnota.  – Z propozycją inwestycji wyszła wspólnota mieszkaniowa. Zakres rzeczowy robót był omawiany na dwóch zebraniach wspólnoty. Starsi mieszkańcy w ogóle nie zgadzali się na wybudowanie pod oknami parkingu. Argumentowali to tym, że parking zabierze im zieleń. Natomiast młodsi mieszkańcy optowali za stworzeniem w podwórku miejsc parkingowych, których jest tam bardzo mało. Trzeba było jakoś pogodzić obie strony. Dlatego też tworzony jest parking, na którym samochody będą parkować równolegle do bloku. Z myślą o starszych mieszkańcach posadzone zostały tuje, będą również ławeczki. Poza tym wybudowanie większej liczby miejsc parkingowych pochłonęłoby także więcej pieniędzy niż te które były na ten cel zabezpieczone. Prace musiałyby zostać wtedy podzielone na dwa etapy, a drugi etap realizowany byłby może dopiero za 5 lat – mówi.
Studzienka, jak tłumaczy I. Gajewski, została ona odtworzona. – Już kiedyś znajdowała się tam studzienka. W planach prac było przewidziane odtworzenie istniejącej studzienki, a nie wykonanie nowej, co również kosztowałoby o wiele więcej niż było zabezpieczone. W przypadku gdyby były problemy z odpływem wykonany zostanie odpust, który pozwoli wodzie na swobodne odpływanie.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.