Otwórzmy im świat

flash Starachowice

10-lecie Stowarzyszenia „Otwórzmy Świat” na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi.

W 2008 roku kilkoro rodziców dzieci z autyzmem postanowiło działać bardziej formalnie na rzecz swoich podopiecznych, tworząc stowarzyszenie. Jego członkami są rodzice, opiekunowie i osoby wspierające środowisko osób z autyzmem. Zajmujemy się pomocą dla około 30 podopiecznych z terenu powiatu starachowickiego w różnym wieku. Głównym celem Stowarzyszenia „Otwórzmy Świat” jest – jak zapisaliśmy w statucie – „inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań oraz pomocy osobom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzinom w zakresie rehabilitacji, edukacji i adaptacji społecznej”.

Nasze stowarzyszenie jest organizacją szczególną. Sami potrzebujemy wsparcia i pomocy, zmęczeni i wypaleni wieloletnim sprawowaniem opieki nad naszymi dziećmi, a nikt nie wyręczy nas w staraniach o zmianę podejścia samorządów i urzędów do wcielenia w życie rozwiązań ułatwiających życie rodzin osób z autyzmem. Stąd utworzenie stowarzyszenia i jego działanie wymagało od nas przez minione 10 lat samozaparcia, wspierania się nawzajem i ogromnej determinacji, zwłaszcza że władze niczego nam nie ułatwiały i nie wspierały.

Przy okazji jubileuszu istnieje zwyczaj chwalenia się sukcesami, osiągnięciami i tym, co udało się zrobić. Przede wszystkim wiele zmieniło przez ten czas w świadomości społecznej. Zarówno władze, jak i mieszkańcy powiatu starachowickiego dużo usłyszeli o zaburzeniach z kręgu autyzmu, przede wszystkim dzięki corocznym obchodom Ogólnoświatowego Dnia Świadomości Autyzmu przez nasze Stowarzyszenie, a także dzięki kampaniom społecznym przybliżającym tę tematykę w formie spotkań, wykładów i publikacji.

Bezpośrednim powodem utworzenia Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem była potrzeba objęcia opieką grupy dorosłych osób z autyzmem, dla których nie było miejsca w żadnym ośrodku opieki na terenie powiatu starachowickiego. Dzięki dotacji rządowej w 2016 roku, po ośmiu latach starań grupy rodziców, powstał ośrodek, który miał służyć przede wszystkim osobom z autyzmem, bo o to zabiegali rodzice. Po roku działania musimy, jako Stowarzyszenie, wyrazić ubolewanie, że jest to ośrodek taki sam jak istniejące na terenie powiatu warsztaty terapii zajęciowej: dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Niestety, obydwa Zarządy powiatu istniejące w tym czasie nie zamierzały stworzyć w tym domu placówki specjalistycznej dla osób ze spektrum autyzmu, mimo że rodzice przez tyle lat nakreślali kształt takiego ośrodka. Wizja ta znana była starostom, wojewodzie, posłowi, który przedstawiał interpelację w Sejmie, a także minister Rafalskiej, która zdecydowała o przyznaniu funduszy na ten cel. Po wybudowaniu domu odesłano nas z kwitkiem, zlecając tworzenie i jego zarządzanie osobom niekompetentnym. Niestety, jest to dla nas przykre, bo osoby z głębokim autyzmem nadal przebywają w domach.

Chcemy mimo wszystko patrzeć na przyszłość z optymizmem i walczyć o nią z nie mniejszą niż dotychczas determinacją. Naszych przyjaciół, dobroczyńców i ludzi dobrej woli zapraszamy na obchody jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia „Otwórzmy Świat” w dniu 6 kwietnia do Muzeum Przyrody i Techniki.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.