Otwarcie! Nie za zamkniętymi drzwiami!

Starachowice

Planowane pierwotnie na zamknięte przez prezydenta Marka Materka spotkanie włodarzy miasta Starachowice i powiatu starachowickiego (prezydenci, starosta, radni), będzie jednak otwarte zarówno dla dziennikarzy jak i mieszkańców.
Radni starachowickiej Rady Powiatu z klubu Razem dla Mieszkańców chcą zwołania wspólnej sesji ze starachowicką Radą Miejską. Z takim wnioskiem zwrócili się do Tomasza Marguli, przewodniczącego Rady Powiatu. – Na specjalnie zwołanej sesji obie rady będą mogły podyskutować o sprawach ważnych zarówno dla mieszkańców Starachowic jak i całego powiatu starachowickiego – mówi Andrzej Matynia z Klubu Razem dla Mieszkańców.
– Nas nie interesuje dyskusja za zamkniętymi drzwiami, na jaką zaprasza nas prezydent Marek Materek. Co mamy do ukrycia? – mówią jednogłośnie radni RdM.
– Prezydent w oficjalnym piśmie zaprosił nas do udziału w spotkaniu, które miałoby się odbyć 4 kwietnia br. w sali Olimpia. Jak napisał w piśmie cyt. „W ostatnich miesiącach w obiegu medialnym pojawiły się informacje, które mówiły o rzekomo złej współpracy pomiędzy naszymi samorządami. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty. Mam nadzieję, że w ten sposób uda nam się wypracować kolejne dobre projekty dla mieszkańców miasta i powiatu” – czyta A. Matynia.
– Zapraszając radnych Rady Powiatu i Rady Miejskiej na zamknięte spotkanie 4 kwietnia w Urzędzie Miejskim miałem nadzieję na merytoryczną dyskusję. Chciałem po jej zakończeniu, żeby Miasto i Powiat wspólnie przedstawiły ustalenia jakie zostały poczynione.
Niektórzy mogli odnieść wrażenie, że spotkanie ma charakter zamknięty ponieważ jest coś do ukrycia. Tymczasem nie ma żadnych tematów ani spraw, które chcielibyśmy ukryć.
Dlatego zdecydowałem o tym, że spotkanie może mieć otwarty charakter. Będą mogli uczestniczyć w nim wszyscy zainteresowani. Spotkanie może być także transmitowane na żywo w internecie.
Mam nadzieję, że mimo to będzie miało bardziej merytoryczny niż przedwyborczy charakter.
Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godz. 16.30 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam – poinformował Marek Materek, prezydent miasta.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.