Oświetlenie na finiszu

Starachowice

Oświetlenie przy ul. Kopalnianej i Granicznej to pokłosie wniosku, który wpłynął do Budżetu Obywatelskiego i uzyskał poparcie mieszkańców. Jego autorami wniosku byli Stanisław Kwiatkowski, mieszkaniec tej ulicy oraz radny Marcin Sowula. Prace wykonuje firma PTM Energia Sp. z o.o., ich koszt to 77 tysięcy złotych.

W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano 432 m linii kablowej, trwa montaż 15 nowych słupów oświetleniowych (16 opraw), z nowoczesnymi, energooszczędnymi, oprawami LED.

Lada dzień poznamy wykonawcę opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Granicznej w Starachowicach z urządzeniem miejsc postojowych. Do ogłoszonego przetargu wpłynęły dwie oferty. Gmina zabezpieczyła na ten cel 80 tys. zł. Do końca lipca 2018 r. firma, która wygra przetarg ma przekazać gotową dokumentację techniczną, która podobnie jak ulice Jana Pawła II i Na Szlakowisku zostaną złożone we wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata kolejne.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.