„Ortograficzny tor przeszkód”

Kultura Starachowice

Po raz 19. w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Starachowicach odbył się Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii.
„Ortograficzny tor przeszkód jest jedną z wielu imprez, które odbywają się na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach XXVI Tygodnia Kultury Języka. Celem konkursu było popularyzowanie piękna i poprawności języka polskiego.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie starachowickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tekst dyktanda najeżonego trudnościami podyktowała gospodyni konkursu i jego pomysłodawczyni Anna Gęborek, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach.

Po napisaniu dyktanda uczestnicy wysłuchali wykładu na temat języka poezji  w wykonaniu  dr. Janusza Wróblewskiego, językoznawcy z UJK w Kielcach, pomysłodawcy Tygodnia Kultury Języka.

Jury pod przewodnictwem Jolanty Pomorskiej sprawdziło i oceniło dyktanda. Mistrzem  Ortografii w kat. gimnazja została Alicja Różalska z Gimnazjum nr 1 (op. Grażyna Rojek).

Mistrzem Ortografii w kat. szkoły ponadgimnazjalne została Ewelina Graba z I LO (op. Beata Berlewicz). Jury przyznano także po dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Szymon Tuz  Społeczne Gimnazjum (op. Teresa Rybka), Jakub Lipiec z ZSZ nr 2 (op. Grażyna Kmiotek), Wiktoria Grosicka Społeczne Gimnazjum (Teresa Rybka), Małgorzata Kwapisz z I LO (op. Anita Utnik-Wawszczak).

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.