Obwodnica bliżej domów. Czego tego chcą mieszkańcy?

flash Starachowice

Nie dalej od zabudowań – jak zapowiadaliśmy przed kilkoma tygodniami – ale bliżej nich ma przebiegać północno-zachodnio obwodnica Starachowic. Do takiego wariantu przekonywać nas mają włodarze miasta i powiatu. Ale czy faktycznie tego oczekują mieszkańcy? Do 11 września można zapoznać się z projektem przebiegu planowanej inwestycji. Sprawdź w Urzędzie Miejskim, czy nie będziesz miał drogi tuż za ogrodzeniem!

W ub. tygodniu światło dzienne ujrzał kolejny projekt przebiegu planowanej przez Świętokrzyski Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Kielcach budowy północno – zachodniej obwodnicy Starachowic. Na planach pojawiły się trzy warianty przebiegu tej drogi: żółty, niebieski i zielony. Ostatni z nich jest najbardziej zbliżony do tego o co zabiegali nasi włodarze w Kielcach. I do tego chce mieszkańców przekonywać Marek Materek, prezydent miasta.

– Droga zaczynać się będzie na wysokości składów budowlanych Lebud-Bis przy ul. Kieleckiej w Starachowicach. Przejdzie estakadą nad torami i rzeką Kamienną, po trasie kolejki wąskotorowej koło Strzelnicy, i dalej wychodząc zjazdem do miasta w kierunku Tychowa Starego – opisuje przebieg trasy M. Materek.

Problem w tym, że ten wariant polecany przez prezydenta nijak ma się do tego o co zabiegali mieszkańcy. Ludzie chcieli odsunięcia drogi od zabudowań. Tymczasem ma ona przebiegać właśnie nieopodal nich.

– O zielony wariant najbardziej zabiegaliśmy razem z powiatem i do niego będę przekonywał mieszkańców. Dlaczego? Warianty te różnią się kosztami i odległościami. Wariant zielony jest najtańszy i najbliżej strefy ekonomicznej. Warianty niebieski i żółty zabiorą więcej czasu w związku z ich realizacją. Poza tym wariant zielony jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Większość terenów po których miałaby przebiegać droga należy do gminy. Prostsze będzie przejęcie pozostałych terenów. W przypadku tamtych wariantów wchodzilibyśmy w tereny leśne. Konieczne byłoby wyłącznie ich z gospodarki leśnej, co może znacząco wydłużyć procedurę. Dlatego będę przekonywał mieszkańców do wariantu zielonego, bo dla nich będzie to korzystniejsze. I daje szansę na szybszą realizację – argumentuje prezydent Materek.

Wszystkich zainteresowanych tematem budowy północno – zachodniej obwodnicy Starachowic, również mieszkańców gmin Wąchock i Mirzec zachęcamy do obejrzenia projektu wyłożonego do wglądu. Konsultacje społeczne rozpoczęły się w piątek, 28 sierpnia i potrwają do 11 września. Trzy warianty budowy drogi są do obejrzenia w Referacie Architektury Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Do wyłożonej koncepcji wyłożone są formularze wniosków, na których można zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi.

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących koncepcji budowy obwodnicy północno – zachodniej zbiegło się w czasie z informacją na temat rządowego programu budowy dróg. Znalazła się w nim inna bardzo ważna dla Starachowic inwestycja czyli budowa tzw. obwodnicy Wąchocka tj. połączenia Starachowic z drogą S7. Realizacja obu inwestycji znacząco poprawiłaby istniejący układ komunikacyjny w mieście i powiecie.

Ewelina Jamka