Milionowa dotacja dla miasta

Starachowice

Po dotacji, jaką przyznała na drogi w mieście i powiecie wojewoda świętokrzyski, milionowe dofinansowanie na strategiczne dla mieszkańców zadania otrzyma miasto od marszałka województwa.

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację trzech inwestycji o wartości ponad 50 mln zł. Wysokość dofinansowania to 38,2 mln zł. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Na ważne z punktu widzenia mieszkańca sprawy: począwszy od komunikacji, rekreacji, estetyki miasta, po ekologię.

„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” zakłada budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne oraz Starachowice Wschodnie, wykonanie czterech elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na najbardziej uczęszczanych przystankach, zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów, modernizację bazy MZK poprzez budowę nowego warsztatu i myjni, utworzenie centrum zarządzania dyspozytorskiego w MZK, budowę ul. Nowej Moniuszki (połączenie pomiędzy Kielecką a Nowowiejską w nowym śladzie, budowa zatoki przystankowej na Grobli przy ul. Kieleckiej, wymianę 40 wiat przystankowych. Do projektu wchodzi także budowa pasażu Staffa jako ciągu pieszo rowerowego (w trakcie realizacji) oraz wybudowany łącznik od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Szkolnej przez las.

„Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” to z kolei modernizacja oświetlenia ulicznego tj. 4072 sztuk poprzez wymianę na nowe energooszczędne lampy w technologii LED.

„Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych” zakłada utworzenie spójnego systemu ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżek rowerowych o dł. ok. 10 km, wykonanie 11 stacji roweru miejskiego z możliwością wypożyczania rowerów (110 rowerów z czego 90 sztuk rowerów standardowych, 10 sztuk rowerów familijnych cargo oraz 10 sztuk rowerów napędzanych silnikiem elektrycznym), powstanie 165 sztuk stojaków z elektrozamkami, 11 terminali pozwalających na rejestrację w systemie wypożyczenie oraz zwrot roweru miejskiego, stację ładującą do rowerów elektrycznych, punkty samoobsługi serwisowej dla rowerów.

Dofinansowanie z RPO otrzymała również Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych terenie gminy Starachowice. Do projektu zgłosiło się ok. 250 gospodarstw domowych z terenu miasta.

Ma to znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej oraz przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń atmosfery.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.