Łącznik biorą na siebie?

Brody flash Starachowice

Dobra wiadomość dla mieszkańców sołectwa Kuczów i osiedla Michałów w Starachowicach. Gmina Brody chce wziąć na siebie budowę łącznika pomiędzy ul. Wysoką i Lenartowską a a Ostrowiecką.

Starania mieszkańców o budowę łącznika na granicy miasta i gminy Brody trwały od lat. Chodzi o przejście pomiędzy ul. Wysoką i Lenartowską w Kuczowie a Ostrowiecką w Starachowicach.

Po analizie map własnościowych przez gminę Brody stwierdzono, że istniejąca droga ma przebieg w części po gruntach prywatnych mieszkańców gminy Starachowice i gruntach zajętych pod drogę gminy Starachowice oraz po gruntach działki zajętych pod drogę prze którą przebiega granica gmin. W związku z tym gmina Brody zwróciła się do prezydenta Starachowic o wyrażenie zgody na podpisanie stosownego dokumentu umożliwiającego wykonanie inwestycji przez gminę Brody na terenach gminy Starachowice. Takie pismo do prezydenta Marka Materka skierowała wójt gminy Brody Marzena Bernat.

Prezydent przystał na propozycję pani wójt.

  • Wyrażam zgodę na przeprowadzanie inwestycji na terenach należących do gminy Starachowice. Taką informację przekazałem już zarówno radnym, jak i pani wójt – powiedział M. Materek.

Radne obu gminy, zarówno z miasta, jak i Kuczowa, nie kryją zadowolenia.

  • Bardzo się się, że ta inwestycja dojdzie do skutku. Mieszkańcy czekali na to wiele lat. Dla nas jako lokalnej społeczności to bardzo ważne,bo wykonanie łącznika dla ruchu pieszego, w tym miejscu było niezbędne – stwierdziła radna Marta Zięba.
  • Widzę realne szanse na realizację tej inwestycji. Pani wójt od początku zabiegała o to i była przychylna moim staraniom. Jest już gotowy projekt, czekamy na umowy dzierżawy gruntów należących do miasta. Mam nadzieję, że wykonanie tego zejścia to jeszcze perspektywa tej kadencji – powiedziała Jadwiga Bonia, radna z Kuczowa.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.