Kwestowali przy cmentarzach

Starachowice

Na starachowickich cmentarzach można było spotkać osoby kwestujące na rzecz odnowy nagrobka śp. Juliana Rosy, peowiaka. Grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Zgodnej. Kwestę, kolejny rok z rzędu, zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Starachowic.

Na zdjęciu Mirosław Kiełek i Paweł Rdzanek