Kupcy skarżą władzę

flash Starachowice

Stowarzyszenie Targ Starachowice wystosowało pismo, w którym ma liczne uwagi do sprzedaży części działki placu targowego, jak również działalności targowiska. Ma się tym zająć Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Starachowic. Prezydentowi zależy na rozwianiu wszelkich wątpliwości.

Sprzedaż części targowiska miejskiego wciąż budzi kontrowersje. Kupcy walczą o miejsca pracy a tym samym przyszłość na rynku pracy. Wystosowali skargę, która wpłynęła do przewodniczącego Rady Miejskiej, jak również list otwarty, w którym wyrazili ostry sprzeciw wobec sprzedaży terenu przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Skargą ma zająć się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Na rozwianiu wątpliwości zależy prezydentowi miasta, zwłaszcza, że kupcy skarżą się na działania prezydenta w tym zakresie, wskazując na konsekwencje, jakie się z tym działaniem wiążą.

List otwarty

„Stowarzyszenie Targ Starachowice wyraża ostry sprzeciw wobec planów prezydent miasta, związanych ze sprzedażą części terenu (4107 m.kw.) Targowiska Miejskiego.

Obecnie na terenie przeznaczonym do sprzedaży zatrudnienie znajduje ponad 100 osób. Dla nich sprzedaż tego gruntu będzie oznaczała utratę możliwości prowadzenia działalności, a co za tym idzie utratę pracy.

W analogicznej sytuacji dotyczącej zamknięcia zakładu pracy, w którym pracuje taka liczba osób zatrudnionych, decyzje administracyjne nie są podejmowane bez wnikliwiej, rzetelnej analizy, którą sugerujemy decydentom.   

Na ewentualnej sprzedaży terenu Targowiska stracą także mieszkańcy Starachowic, którzy nie będą mieli dostępu do znacznej części tanich towarów oferowanych prze handlujących. Takie działanie wpłynie negatywnie na atrakcyjność Targowiska jako całości.

Sytuację dodatkowo komplikuje wizja planowanego remontu Targowiska, który spowoduje zamknięcie kolejnej jego części a tym samym przyniesie ograniczenia w handlu i obniży atrakcyjność Targowiska.      

Nie chcemy sprzedaży gotowego do handlu terenu, który przynosi zyski!

Apelujemy więc do włodarzy naszego miasta o odstąpienie od pomysłu sprzedaży terenu Targowiska. Przyniesie to korzyści wszystkim mieszkańcom Starachowic”.

Targowica bez zadaszenia?

Tymczasem ogłoszony przetarg na przebudowę placu targowego w Starachowicach nadal pozostaje nierozstrzygnięty. 17 stycznia nastąpiło otwarcie ofert. Jest dwóch chętnych na wykonanie tego zadania (ze Starachowic i z Warszawy), ale zaoferowane przez nich kwoty przekraczają możliwości budżetowe. Gmina zabezpieczyła na ten cel 1,9 mln zł, tymczasem niższa oferta lokalnego przedsiębiorcy jest o milion zł wyższa. A druga oferta opiewa na sumę ponad 3 mln zł. Rozstrzygnięcie przetargu będzie możliwe po sprzedaży fragmentu działki na targowicy, co pozwoli dołożyć brakujący milion zł.

Ciekawy jest zakres rzeczowy prac, które mają być wykonane. Obejmują one: roboty rozbiórkowe, budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, budowę nowego hydrantu przeciw pożarowego, budowę nowego oświetlenia terenu,budowę kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych, wykonanie utwardzeń terenu placu targowego – ciągi komunikacyjne, miejsc parkingowych i handlu, rozbiórkę istniejącego zjazdu budowa nowego zjazdu Z1, budowę ogrodzenia terenu, remont muru oporowego, remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont istniejących schodów terenowych, montaż elementów wyposażenia targowicy, wiata śmietnikowa, kontenery na odpady, stoły handlowe, ławki, kosze na śmieci, założenie terenów zielonych z nasadzeniami krzewów ozdobnych. W specyfikacji zamówienia nie ma mowy o budowie zadaszonych wiat handlowych, co uwzględniała pierwotna koncepcja i wizualizacja przebudowy targowicy. Jak poinformował prezydent Marek Materek, nie zgodzili się na to sami kupcy, gdyż miałoby to zwiększyć koszty handlowania. Zadanie ma być realizowane w dwóch etapach – termin zakończenia pierwszego do 30 maja, a całość do 30 września br.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.