Szpital. Jeszcze nie zaczął pracy a już zrezygnował

flash Starachowice

Jeszcze przed podpisaniem umowy złożył na ręce Zarządu Powiatu starachowickiego pismo o rezygnacji ze stanowiska dyrektora PZOZ. Jako przyczynę wskazał powody osobiste.

W związku z zaistniałą sytuacją zostanie ogłoszony ponownie konkurs na dyrektora szpitala. Do czasu wyłonienia kandydata obowiązki dyrektora nadal będzie pełnić Katarzyna Arent.

W. Wrona z wykształcenia lek. med. zajmuje stanowisko kierownika Oddziału Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej w szpitalu w Czarnieckiej Górze. To były dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smykowie, były poseł na Sejm. W 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku świętokrzyskiego V kadencji.

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.