Insekty w noclegowni?

Starachowice

Kierownik noclegowni miejskiej zarzuca dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach złe traktowanie i nie zapewnienie właściwych warunków pracy. Sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
11 stycznia 2018 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Starachowicach za pośrednictwem prezydenta miasta skarga na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skargę złożył Krzysztof Dróżdż, kierownika noclegowni miejskiej. Pracownik MOPS zarzuca dyrektor złe traktowanie i nie zapewnienie właściwych warunków pracy.

  • To jest nie tyle skarga, co informacja dla prezydenta miasta o sytuacji, w jakich przyszło mi pracować i warunkach, jakich żyją ludzie bezdomni. Potwierdzeniem tego, o czym pisałem dwa tygodnie wcześniej, był wypadek z użyciem noża, do którego doszło w noclegowni. To się stało za wiedzą i przyzwoleniem przełożonych – mówi K. Dróżdż. – W noclegowni i MOPS źle się dzieje. W biurze MOPS nie ma dla mnie miejsca. Zostałem wykluczony z porannych narad z dyrekcją. Wszystko, nad czym pracowałem jest podważane. Zostałem przeniesiony do zawszonego i zapluskwionego miejsca bez komputera i potrzebnego sprzętu do pracy. Moje stanowisko pracy sprowadza się do dwóch krzeseł i sterty ciuchów, pomiędzy którymi mam pracować. Poza tym powszechne insekty, które zostały przyniesione przez bezdomnych po tym, jak byli angażowani do sprzątania mieszkań po ludziach zmarłych.

Do sprawy publicznie odnieśli się prezydenci miasta.

  • Wszyscy radni widzieli, jakie warunki panują w noclegowni. Czy są insekty? Tego nie wiem, ale one zdarzają się też  w budynkach wielorodzinnych, gdzie normalnie mieszkają ludzie. W noclegowni jest pomieszczenia biurowe dla kierownika a nadzór nad tym sprawuje dyrektor MOPS – mówił prezydent Marek Materek.

Jerzy Miśkiewicz, zastępca prezydenta miasta uznał treść pisma za literacką wenę K. Drożdża.

  • Warunki są tam, jakie są. Sprawdzimy, jak to wygląda – zapewnił J. Miśkiewicz.

Zgodnie z Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada gminy. Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez Komisji Rewizyjnej.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.