Hostel? Jak najbardziej! Finansowanie? Niekoniecznie!

Starachowice

Wracamy do tematu propozycji radnego powiatowego Pawła Lewkowicza, dotyczącej utworzenia w Starachowicach powiatowego hostelu dla osób nietrzeźwych lub odurzonych narkotykami. O pomyśle i sposobie finansowania podmiotu wypowiedzieli się wójtowie gmin: Pawłów i Brody.
Wójt gm. Pawłów Marek Wojtas, poinformował że gmina nie ma możliwości uczestniczenia w kosztach utworzenia i funkcjonowania hostelu dla osób nietrzeźwych i odurzonych. – W 2018 r. budżet gminy jest bardzo obciążony kosztami inwestycji własnych – mówi M. Wojtas. – Stąd też brak możliwości finansowania – dodaje.
Z zainteresowaniem wiadomość o planach utworzenia hostelu przyjęła także gmina Brody. Jednak brak pieniędzy nie pozwala gminie na uczestniczenie w kosztach. Marzena Bernat, wójt Brodów dodaje, że organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców, organy powiatu mogą założyć i prowadzić izby wytrzeźwień. Wg norma prawnych również osoby nietrzeźwe które nie zakłócają porządku publicznego, a swoim stanem nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu mogą zostać doprowadzone do miejsca zamieszkania. Natomiast osoby nietrzeźwe zakłócające porządek i wchodzące w konflikt z prawem mogą zostać doprowadzone do jednostki policji, a osoby nietrzeźwe wymagające pomocy medycznej ze względu na zagrożenie utraty zdrowia lub życia, mogą zostać doprowadzone do placówek medycznych – odpisała wójt.
Przypomnijmy, do powiatu starachowickiego dotarły już wszystkie stanowiska włodarzy ościennych gmin, jak również miejscowej policji i szpitala, dotyczące utworzenia hostelu.
Zarząd powiatu wyraża pełną akceptację dla pomysłu oraz przyjmuje inicjatywę podjęcia dyskusji oraz zorganizowania spotkania w powyższej sprawie.
Prezydent Starachowic Marek Materek, uważam, że miejsce takie powinno być utworzone przy PZOZ, gdyż ludzie będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zazwyczaj wymagają również hospitalizacji. – Deklaruję, że miasto chętnie włączy się w zorganizowanie tego rodzaju miejsca, łącznie z uczestniczeniem w kosztach jego wyposażenia. Proponuję, aby 50% kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem placówki pokryło starostwo, a pozostałe koszty należałoby rozdzielić na gminy, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, po zawarciu stosownych porozumień.
Konkretnego stanowiska nie zajął Jarosław Samela, burmistrz Wąchocka, który powiedział, że powstanie takiej placówki jest cenną inicjatywą, ale brak informacji co do kosztów odnośnie przedsięwzięcia uniemożliwia zajęcie stanowiska w zakresie możliwości uczestnictwa w kosztach.
Możliwość współpracy w zakresie stworzenia hostelu z innymi gminami powiatu widzi gmina Mirzec. – Deklarujemy udział w spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez zarząd powiatu. Ewentualne uczestniczenie w kosztach rozważymy po przedstawieniu planowanych kosztów tego przedsięwzięcia – mówi Mirosław Seweryn, wójt Mirca.
Inicjatywę w pełni popiera także Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Jednak z uwagi na złożoność powyższej inicjatywy, związaną z kosztami utworzenia, bieżącego utrzymania, działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zapewnienia odpowiedniej kadry, konieczne jest opracowanie szczegółowego planu powyższego przedsięwzięcia i ustalenie partnerów uczestniczących. Potrzebę widzi także starachowicka policja, jednak jak odpowiedział nadkom. Paweł Szczepaniak, komendant starachowickiej policji, nie ma możliwości uczestniczenia w kosztach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.