Grób Eugeniusza Wydrzyckiego odnowiony

Starachowice

Udało się odnowić nagrobek Eugeniusza Wydrzyckiego,zastępcy komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej w Starachowicach i uczestnika wyzwolenia miasta z niewoli zaborców w 1918 r.W utoczystym odsłonięciu i poświęceniu wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.