starachowice
home
RSS

Gdzie wyrobić paszport?

 • Napisany przez:

Co zrobić, gdzie się zgłosić, jakie dokumenty przygotować by wyrobić…

Co zrobić, gdzie się zgłosić, jakie dokumenty przygotować by wyrobić paszport? – pyta czytelnik. Na pytanie odpowiada Diana Głownia, rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego.

 – W województwie świętokrzyskim obsługą obywateli w zakresie wydawania dokumentów paszportowych zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Punkt obsługi paszportowej znajduje się w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 – budynek Urzędu Marszałkowskiego, 5 piętro, godziny przyjęć: poniedziałek – 10.00 – 17.00,  wtorek – piątek  8.00 – 15.00.

Zarówno składanie jak i odbiór dokumentu odbywają się wyłącznie osobiście. Wszelkie opłaty za paszport dokonywane są gotówką. Okres oczekiwania na wydanie paszportu to ustawowo 30 dni, w rzeczywistości jest to ok. 2 tygodni. Standardowa opłata dla osoby dorosłej to 140 zł. Osoby uprawnione do ulgi w opłacie paszportowej winny posiadać dokument potwierdzający to prawo (legitymacja szkolna, studencka, emeryta – rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności, ogólnopolska karta dużej rodziny itp.)

W przypadku osoby dorosłej wymagane są dokumenty: wniosek o wydanie paszportu — do uzyskania w punkcie paszportowym (nie jest on dostępny w internecie), jedno kolorowe zdjęcie paszportowe formatu 35 x 45 mm – wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, dowód opłaty za paszport (możliwość uiszczenia w kasie Urzędu), dokument, który potwierdzi ewentualne prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka), dotychczasowy paszport wraz z ważnym dowodem osobistym.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (41) 342-14-13 lub na stronie www.kielce.uw.gov.pl/w zakładce – Paszporty.

m

Starachowice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5