Drogą szybko nie pojedziemy

Starachowice

Łącznik, pierwotnie zaplanowany do oddania na 30 listopada, na prośbę wykonawcy, został przedłużony do końca grudnia 2017 roku. Główną przyczyną, były opady deszczu, które uniemożliwiły realizację prac – informowała wówczas Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Tymczasem gmina jest na etapie podpisywania kolejnego aneksu do umowy. Zakłada on wydłużenie prac o ok. 70 dni.

– Opóźnienia są spowodowane głównie warunkami atmosferycznymi, ale nie tylko. W wyniku prowadzonych prac związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, pracownicy firmy natrafili na podziemne źródła, co spowodowało czasowe zatrzymanie prac przy budowie konstrukcji drogi – wyjaśnia rzecznik magistratu. – Pozostawienie tak silnie nawodnionego podłoża w przyszłości powodowałoby degradację wybudowanej nawierzchni. Dodatkowo lokalne zastoiska wody gruntowej uniemożliwiały prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie warstwy kruszywa. Wykonano wzmocnienie podłoża wymagające uprzedniego odwodnienia terenu – mówi I. Ogrodowska, dodając, że postęp prac przy tej inwestycji uwarunkowany jest także warunkami atmosferycznymi. – Ponadto problemy technologiczne, na które napotkał wykonawca wymagają dodatkowych ustaleń i rozwiązań technicznych. Trudności te nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu. Badania geologiczne nie wskazywały na takie problemy. Gmina Starachowice generalnie jest zadowolona ze współpracy z wykonawcą. Zadanie, które ma do wykonania okazało się dużym wyzwaniem technicznym.

Przypomnijmy, wykonawcą zadania jest firma Budromost. Do przetargu wpłynęły dwie oferty: ze Starachowic (2.670.000 zł) i konsorcjum firm z Ostrowca Św. (2.409.254 zł). Gmina podpisała umowę z lokalną firmą (mimo iż dała wyższą ofertę), gdyż konsorcjum nie wraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.