Dołóż swoją cegiełkę!

Historia Kultura Starachowice Wąchock

Jak informują bracia Cystersi z Wąchocka dzięki dobremu Bogu i życzliwym ludziom w świątyni małymi krokami dokonywane są wymiany zabytkowych okien wraz z założeniem neoromańskich witraży.

Gospodarze Opactwa podjęli się tego zadania mając na uwadze nie tylko piękno tej romańskiej świątyni, ale też względy praktyczne; dzięki wymianie okien temperatura zimą będzie w kościele wyższa o 3-4 stopnie Celsjusza. Ze względu na historyczność obiektu i jego walory zabytkowe, prace są ściśle konsultowane i zatwierdzane przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Kielcach. Dotychczas zamontowano już część witraży w wąchockiej świątyni w tym główne i największe okno w ścianie szczytowej świątyni – rozetę w prezbiterium. Obecnie bracia chcą wymienić drugą rozetę, znajdującą się na północnej ścianie kościoła, nad ołtarzem Krzyża Świętego. Kto chciałby dołączyć do fundatorów i być darczyńcą zabytkowego Opactwa może to uczynić. Ofiary pieniężne można składać na furcie klasztornej, w kancelarii i w zakrystii lub bezpośrednio wpłacać na konto Opactwa. Wąchocka wspólnota Cystersów modli się w intencji Dobrodziejów świątyni i Opactwa.

Konto bankowe: nr 42 1050 1432 1000 0005 0015 5569 ING Starachowice. W tytule wpłaty należy wpisać: NA WITRAŻE.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.