JEST DECYZJA. Kawałek targowicy wystawiony do przetargu

flash Gorące tematy Starachowice

Działka gruntu objęta przetargiem znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu C7 – „ŁĄKI” na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Kardynała Wyszyńskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej w planie symbolem „1UCh,g,ks”, z zapisem obszar usług komercyjnych, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, rekreacji, kultury, obsługi handlu, administracji, centra wystawiennicze, banki, rzemiosło o pow. sprzedażowej do 2 000 m2.

W obszarze „1UCh,g,ks” w ramach funkcji dopuszczalnych mogą być lokowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które wyeliminują szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza teren zakładu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy odpowiednio – na 5 m.

W związku z planowaną przebudową placu targowego wydanie działki może nastąpić nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 r. Obecnie na terenie działki objętej przetargiem są usytuowane stoiska handlowe. Osoby prowadzące handel na tych stoiskach zostaną przeniesione do innej lokalizacji po zakończeniu przebudowy placu targowego.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 09.02.2018 r., o godz. 10.00.

 

Źródło: starachowice.eu
Autor: Marek Uliński

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.