Będzie kolejna pikieta w MAN-ie?

flash Starachowice

Po negocjacjach z prezesem MAN-a Michaelem Kobrigerem, związkowcy zrzeszeni w „Solidarności” mieli podjąć decyzję co do dalszych kroków i ewentualnej odpowiedzi na propozycje prezesa. Co postanowili?

Jak informuje Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w MAN, 1 marca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. – W MAN najważniejszą sprawą są negocjacje płacowe. W tej sprawie 15 lutego odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem, ale nie wniosło ono wiele nowego. Prezes podtrzymał swoją propozycję podpisania porozumienia na trzy lata. Według prezesa w 2018 r. podwyżka miałaby wynosić 5%, w 2019 r. 3,5% i w 2020 r. 3,5%. Ponadto co roku na podwyżki indywidualne przeznaczano by 1% funduszu płac. Nowością w propozycjach prezesa było włączenie do stawki osobistego zaszeregowania 8% z tzw. oceny o co wnioskował nasz Związek. Pracownikom umysłowym włączono by do płacy zasadniczej 5% premii i dodatek szkodliwy – informuje J. Seweryn.

W związku z nowym elementem w propozycjach płacowych „Solidarność” odwołała zaplanowaną na 16 lutego pikietę. Podczas zebrań wyborczych na poszczególnych wydziałach związkowcy zostali zapoznani z propozycjami płacowymi. – Większość związkowców zdecydowanie wypowiadała się przeciwko podpisaniu porozumienia na trzy lata. Jest szansa, że w sprawie podwyżek płac powstanie wspólne stanowisko wszystkich działających w MAN związków zawodowych. Po przedstawieniu sytuacji co do podwyżek płac wywiązała się burzliwa dyskusja. Padały różne pomysły. Jedni byli za podpisaniem porozumienia, inni za przeprowadzeniem w tej sprawie referendum, a jeszcze inni za podpisaniem porozumienia. Ostatecznie większością głosów zdecydowano, że Związek opowiada się za jednorocznym porozumieniem płacowym. Stanowisko Związku przedstawione zostanie prezesowi. W przypadku negatywnej odpowiedzi prezesa podjęte zostaną akcje protestacyjne – dodaje.

Podwyżki w PKC i Gegenbauer

Jak informuje Jan Seweryn, zarząd PKC proponuje średni wzrost wynagrodzeń o 5%. Tak zwany dodatek frekwencyjny, który obecnie wynosi 100 zł wzrósłby do 200 zł. Zlikwidowany zostać ma być dodatek 5S. Po zapoznaniu się z propozycjami NSZZ „Solidarność” zajął w tej sprawie stanowisko, które zostało przedstawione Zarządowi firmy. W Gegenbauer w dalszym ciągu nie jest wiadome czy przedłużony zostanie kontrakt na obsługę MAN-a. Ta nienormalna sytuacja sprawia, że rozmowy płacowe w ogóle się nie rozpoczęły.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.