4 miliony złotych dotacji dla Starachowic na rozwój zieleni miejskiej

Starachowice

Podpisanie umów miało miejsce podczas konferencji zorganizowanej w ministerstwie z udziałem ministra Jana Szyszko, prezesa Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy oraz samorządowców z czterech miast, które jaki pierwsze otrzymały dofinansowanie są to: Koluszki, Sulejówek, Sochaczew i Starachowice. Łącznie 20 mln. zł.

– Tereny zielone odgrywają bardzo ważną rolę w miastach. – mówił podczas konferencji Minister Środowiska Jan Szyszko – Oczyszczają powietrze, sprzyjają rozwojowi bioróżnorodności, są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Służą także wypoczynkowi i rekreacji. Ponieważ znacząco wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców, chcemy wspierać ich rozwój.

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu : „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”. Wartość projektu to 4,7 mln zł, wysokość dotacji to ponad 4 mln zł. Podczas podpisywania umowy w konferencji zorganizowanej w ministerstwie uczestniczyli także starachowicki parlamentarzysta Krzysztof Lipiec oraz radna Rady Miejskiej Marta Zięba.

Celem projektu który w przyszłym roku będzie realizowany w Starachowicach, jak informuje prezydent, jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, eliminację zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zjawiska osuwisk, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz rewaloryzacji terenów zieleni.

  • Jesteśmy jedną z dwóch gmin w województwie świętokrzyskim, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poprawy zieleni miejskiej. – mówi Prezydent Marek Materek – Zakres projektu będzie dotyczył zagospodarowania ok. 7,8 ha powierzchni miasta. 1 grudnia otworzyliśmy oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej terenów zieleni miejskiej. Wiosną dokumentacja będzie gotowa. Gdy ją odbierzemy – ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy prac. Powinny zostać zrealizowane w 2018 roku. Przypomnę, że jednym z elementów tego projektu jest skwer „Szaracy” przy SP nr 9. Dzięki pozyskanym środkom zrealizujemy zadanie na 5 obszarach w różnych częściach miasta. Pojawią nowe nasadzenia drzew i krzewów. Łąki kwietne i mała architektura.

W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” zaplanowano następujące działania:

1. Obszar 1 – tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży – powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha. 

 

Na tym terenie planuje się:

– utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,

– wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu,

– łąki kwietne,

– nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),

– elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

 

2. Obszar 2 – zlokalizowany na os. Majówka, wzdłuż Al. Armii Krajowej i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów (okolica SP 9) – powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha. 

 

Na tym terenie planuje się:

– utworzenie zieleni rekreacyjnej w pobliżu skweru przy fontannie,

– nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),

– elementy małej architektury: zagospodarowanie terenu przy dawnej fontannie, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, pergola, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, remont ciągów pieszych, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

 

3 Obszar 3 – tereny przy ul. Iłżeckiej, od południa graniczące z torem kolei wąskotorowej, zlokalizowane w pobliżu targowiska miejskiego – powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha. 

 

Na tym terenie planuje się:

– utworzenie zieleni przyulicznej w odmianach ozdobnych, do stosowania w pasie drogowym,

– elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,

 

4. Obszar 4 – zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. – powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha. 

 

Na tym terenie planuje się:

– utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,

– utworzenie zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym w otoczeniu SCK,

– kompozycje krzewów, bylin, łąki kwietne,

– elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjna.

 

5. Obszar 5 – zlokalizowany pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica a ul. Kopalnianą) – powierzchnia do zagospodarowania 1,16 ha. 

 

Na tym terenie planuje się:

– uporządkowanie i utworzenie zieleni urządzonej o charakterze parkowym,

– nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych,

– elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.