Czy w Starachowicach potrzebna jest izba wytrzeźwień?

Informacje Starachowice

– Widzimy potrzebę istnienia w naszym powiecie izby wytrzeźwień. Uważamy jednak, że w kosztach jej utrzymania musiałyby partycypować gminy. Dla samego powiatu jest to zbyt duży wydatek, na który w tej chwili nie może sobie pozwolić. W latach poprzednich podejmowano już próby utworzenia takiej placówki przez dyrekcję Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Nie było jednak chęci współpracy ze strony gmin. Jeśli będą one zainteresowane, jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy – poinformowała Anna Ciesielska
Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu.
Pijane osoby, zatrzymane przez służby porządkowe nie są już zawożone jak kiedyś do izby wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo tej już tam nie ma.
– Nietrzeźwi zatrzymani przez policję trzeźwieją obecnie w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych. Jak najbardziej popieramy inicjatywę utworzenia izby wytrzeźwień w Starachowicach – mówi asp. Monika Kalinowska, oficer prasowy starachowickiej policji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.