Zrobili to honorowo! Zobacz ile krwi oddali!

Oświata Rozmaitośći Zdrowie i uroda

Mając na uwadze fakt, że krwi nie da się wytworzyć syntetycznie, gdyż jedyną „fabryką krwi” jest ludzki organizm, w środę, 18 kwietnia w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, zorganizowano po raz kolejny akcję honorowego oddawania krwi.
Uczniowie po raz drugi w tym roku szkolnym uczestniczyli w akcji krwiodawstwa. Chętnych, jak zwykle, nie brakowało. Przed drzwiami szkolnej sali konferencyjnej, gdzie zorganizowano punkt pobierania krwi, ustawiła się pokaźna kolejka – 71 osób. Przybyli uczniowie wypełnili odpowiednie kwestionariusze i zarejestrowali się.
Na akcję przybyło i wypełniło kwestionariusz 76 uczniów, po wstępnych badaniach zarejestrowało się 71, a krew oddało 65 osób. Dzięki temu udało się pozyskać rekordową ilość 30 litrów krwi (po 450 ml każdy uczestnik).
Współorganizatorem akcji był jak co roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Starachowicach, który zapewnił poczęstunek uczestnikom akcji oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, którego pracownicy pobierali krew na miejscu tj. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
– Organizowanie tego typu akcji na terenie szkoły ma bardzo duże znaczenie dla pozyskania nowych dawców krwi. Miła atmosfera, zaufanie do organizatorów i motywacja do udziału w tego typu akcjach, to główne cele a zarazem osiągnięcie. Ważny wydaje się też fakt, że wielu uczniów zostało przebadanych i mogą zrealizować ewentualne zalecenia odnośnie swojego zdrowia. Jest to również ważny, bardzo dobrze zdany egzamin z zakresu wychowania humanitarnego i obywatelskiego – stwierdza Grażyna Małecka, dyrektor szkoły.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.