starachowice
home
RSS

Rezerwat Rosochacz

 • Napisany przez:

TO WARTO ZOBACZYĆ… Rezerwat Rosochacz Znajduje się on w miejscowości Lubienia…

TO WARTO ZOBACZYĆ…

Rezerwat Rosochacz

Znajduje się on w miejscowości Lubienia (gm. Brody, pow. starachowicki), przy drodze Starachowice – Lubienia. Rosnące przy trasie pomnikowe drzewa tworzą jakby bramę wejściową do rezerwatu. Obejmuje on lasy obszaru źródliskowego rzeczki Świętojanki. Z powodu swej niedostępności, ten bagnisty obszar lasu, stanowi enklawę cennej flory i fauny Lasów Iłżeckich. Biegnie tędy ok. dwukilometrowa ścieżka dydaktyczna, na której z pomostów zbudowanych nad torfowiskami możemy poznawać ciekawe i chronione gatunki roślin. Rośnie tu m. in. wawrzynek wilczełyko, cis, rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, lilia złotogłów, podkolan biały, starzec Fuchsa. W rezerwacie jesteśmy świadkami powolnej ekspansji gatunków drzewiastych ( jodła, sosna, olsza, grab ) na teren bagnisty, co jest dużym walorem dydaktycznym tego miejsca. Wędrując po najbardziej niedostępnych partiach lasu można usłyszeć głos jastrzębia gołębiarza krążącego w pobliżu gniazda. Zatrzymuje się tu na odpoczynek także sokół wędrowny. Miejsce gniazdowania ma tu rzadki bocian czarny, który na śródleśnych torfowiskach znajduje obfitość pokarmu. Dobre położenie komunikacyjne oraz bogactwo przyrody wokół ścieżki dydaktycznej sprawiają, że stanowi ona idealną trasę, np. na rodzinny spacer.

Po obu stronach „przełomu” rzeki Kamiennej – czyli na stromych, zalesionych stokach nad zalewem, odsłaniają się ciekawe wychodnie skalne.

 

Podpis foto rezerwat:

Drewniane podesty ułatwiają poruszanie się po podmokłym terenie

Rozmaitości Kultura Oświata

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5