Ulotki za zgodą dyrektora

Rozmaitośći

Pacjenci odwiedzający szpital i przychodnie w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach pytają na jakich warunkach na korytarzach publicznej placówki rozkładane są ulotki reklamujące środki antykoncepcyjne czy sprzęt medyczny. Czy szpital zarabia na tym pieniądze? A może ulotki są rozkładane nielegalnie?

– Ulotki mogą być rozkładane wyłącznie za zgodą Dyrektora Naczelnego PZOZ, jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na stolikach zlokalizowanych na parterze w obrębie rejestracji oraz na I piętrze przy poradniach specjalistycznych i w pobliżu gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Medyk”, a także na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu od strony ul. Batalionów Chłopskich – wyjaśnia Sebastian Petrykowski, dyrektor PZOZ.

Możliwość rozkładania ulotek mają podmioty działające na terenie PZOZ zgodnie z zapisami umów. – Treść ulotek może dotyczyć wyłącznie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach zgodnych z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o działalności leczniczej, przy czym nie obowiązuje zasada wyłączności – mówi dyrektor.

PZOZ nie zawiera umów na samo rozkładanie ulotek. – Podmioty gospodarcze, które chcą wywiesić plakaty, ogłoszenia, czy bannery, zwracają się do dyrekcji z pisemną prośbą i w razie uzyskania zgody umieszczają materiały promocyjne w wyznaczonych miejscach za odpłatnością – zgodnie z obowiązującym cennikiem, jak za wydzierżawienie miejsca pod reklamę. Natomiast mniejsze druki ulotne lub ogłoszenia, mogą być rozkładane bezpłatnie (w miejscach do tego wyznaczonych) wyłącznie za zgodą dyrektora. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie pisemnej prośby i przedstawienie treści ulotki – wyjaśnia.

PZOZ w Starachowicach umieszcza bezpłatnie w miejscach widocznych ulotki i plakaty nadesłane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy organizacje, fundacje, instytucje, informujące o nowych terapiach, placówkach pomocowych itp. Takie materiały rozmieszczane są bezpłatnie i bez wiążącej umowy.

– Okresowo dokonywane jest sprawdzenie ulotek. W przypadku braku zgody Dyrektora, pracownicy usuwają je i przekazują do wyjaśnienia. – Do podmiotów gospodarczych kierowane są pisma z upomnieniem oraz informacją na temat ewentualnego obciążenia ich kosztami sprzątania zalegających materiałów – dodaje.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.