Egzamin gimnazjalny odchodzi do lamusa

Oświata

Trzydniowy maraton egzaminacyjny dla gimnazjalistów rozpoczął się w środę, 19 kwietnia. Każdego dnia młodzież przystępowała do dwóch testów. Na pierwszy ogień poszła wiedza humanistyczna. Najpierw historia i wiedza o społeczeństwie. Test składał się z 25 pytań, z czego 20 to pytania z historii. Miał formę zadań zamkniętych. Uczeń musiał wybrać prawidłową odpowiedź, z tych które były podane lub wskazać, które zdanie jest prawdzie/fałszywe. W dużym zakresie pytania dotyczyły tekstów źródłowych zamieszczonych w arkuszu. Na ich podstawie i własnej wiedzy należało udzielić odpowiedzi. Nie zabrakło pytań o zabory, insurekcję kościuszkowską, powstania czy handel w Polsce w XVI wieku.

O godz. 11.00 uczniowie zasiedli do zadań z języka polskiego. Bazowali na czterech tekstach źródłowych. Na zakończenie, zgodnie z oczekiwaniami gimnazjalistów, była do napisania rozprawka: „Czy zgadasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc?”.

Drugiego dnia sprawdzana była wiedza matematyczno-przyrodnicza. Tej części egzaminu obawiała się zdecydowana większość gimnazjalistów. Ale jak mówią uczniowie,  matematyka w tym roku była łatwiejsza niż zagadnienia przyrodnicze, w których pojawiło się m.in. pytanie o to, czy wlewa się kwas do wody, czy wodę do kwasu?

W piątek, 21 kwietnia przyszedł czas na egzaminy z języków obcych nowożytnych. Na początek na poziomie podstawowym, a potem rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 zostaną ogłoszone 16 czerwca. Choć w tym roku rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów i to już przedostatni egzamin, jaki pisali uczniowie klas trzecich, jego wyniki będą decydować o dalszej edukacji w szkole średniej.

Czy wiesz, że…
368 uczniów w szkołach publicznych i 72 w gimnazjach niepublicznych w Starachowicach przystąpiło do tegorocznego egzaminu dla klas trzecich

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.