Oświatowa ewolucja

Oświata

Na terenie gminy Nowa Słupia, wszystkie szkoły podstawowe stają się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi. Tegoroczni sześcioklasiści (rocznik 2004) rozpoczną naukę w klasach siódmych – to efekt zmian, na jakie zdecydowali się włodarze gminy. Rada opierając się na nowych przepisach prawa oświatowego podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. W uchwale dokonano również zmiany obwodów szkolnych, które były podyktowane uwzględnieniem przepisów ustawy z 29 sierpnia 2004 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych oraz przepisów wykonawczych. Ustalając nowe obwody kierowano się również minimalnymi odległościami określonymi w przepisach.

– Obwód szkoły to zasięg terytorialny danej szkoły, jest ustawową gwarancją powszechnego i równego dostępu do nauki i zapewnienia, że każde dziecko, niezależnie od swoich umiejętności, stanu zdrowia czy sytuacji finansowej rodziny, będzie miało zapewnione miejsce w szkole podstawowej blisko swojego miejsca zamieszkania – czytamy w specjalnym komunikacie, opublikowanym przez gminę.

Rejonizacja nie jest obowiązkowa. Rodzice mają prawo i mogą oczywiście zrezygnować z urzędowego przydziału i posłać dziecko do wybranej przez siebie placówki poza obwodem. Rodzice wybierają szkołę, kierując się potrzebami i predyspozycjami dziecka, ofertą zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę, osiągnięciami placówki. Nie ma żadnego urzędowego nakazu uczęszczania dziecka do szkoły obwodowej.

Czy wiesz, że…
Uczniowie zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu dziecka spoza obwodu podejmuje dyrektor placówki.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.