Wynalazcy z Maja

Oświata

Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie techników i liceum ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego. Technikum nr 2 reprezentowali uczniowie w zawodzie technika budownictwa: Eliza Gębusia (3bot), Kamila Jarzębak (2bot), Norbert Kubik (1brt) – opiekę merytoryczną sprawowała Edyta Lubieniecka.

W klasyfikacji drużynowej Technikum nr 2 zajęło trzecie miejsce. W klasyfikacji indywidualnej: Eliza Gębusia zajęła V miejsce, a  Norbert Kubik VIII.

Dla wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka – ciasteczka z logo Technikum Nr 2 upieczone przez uczennicę klasy trzeciej Dianę Grzesik. Ciasteczka Diany, były upieczone, według  bardzo starego przepisu swojej babci.

Podziękowania za organizację Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 należą się nauczycielom i uczniom szkoły: Grażynie Małeckiej, dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach, Beacie Sławińskiej-Kopyś, wicedyrektor, Marii Niedopytalskiej, kierownikowi szkolenia praktycznego, Monice Jagieła, zastępcy kierownika szkolenia praktycznego, Dorocie Prostak, Grażynie Franczyk, Elżbiecie Dwojak, Marzenie Rafalskiej, Piotrowi Niewiadomskiemu, Monice Jaworskiej, Katarzynie Zawadzkiej oraz  Edycie Lubienieckiej. Podziękowania dla: klasy 1 brt – Bartka Majewskiego, Brajana  Salskiego, Karola  Krawczyka, klasy 3bot – Diany Grzesik, Moniki Puchały, Pawła Błędzińskiego, Grzegorza Głowackiego, Błażeja Ziewca, klasy 4bst – Klaudii Mundzik.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.