Energetycy i budowlańcy na wycieczce

Oświata

24 lutego odbyło się spotkanie uczniów klasy II i III Technikum nr 2  na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczniowie kształcący się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych na wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. W ramach dni otwartych pracownicy uczelni poprowadzili wykłady z zakresu miernictwa, kartografii, geomatyki oraz ochrony środowiska. Zorganizowane były warsztaty, na których można było zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia wykorzystywane do pomiarów kątów i odległości w terenie – laserowy tachimetr elektryczny. Uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesną technologią wykonywania zdjęć fotogrametryczne przy użyciu drona. Dziekan prof. Lidia Dąbek przedstawiła uczniom struktury działania wydziału oraz opowiedział o możliwościach i korzyściach płynących ze studiowania na uczelniach technicznych. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Damian Zawisza, Monika Jaworska, Justyna Kosmala.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.