Dla kogo stypendia?

Oświata

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z terenu gminy Starachowice.

Stypendia szkolne oraz o charakterze socjalnym przyznawane są uczniom na wniosek rodziców, po spełnieniu określonych kryteriów. Podstawowym kryterium uzyskania prawa do stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. za sierpień). Dochód ten nie może być wyższy niż 456 złotych we wrześniu (od października wrasta do 514 złotych).

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Miejskim (Biuro Obsługi Mieszkańców, Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – pok. 17 oraz ze strony internetowej: http://bip.um.starachowice.pl – zakładka Formularze i procedury administracyjne → Wydział Edukacji i Spraw Społecznych → Zasiłki i stypendia szkolne; portalu miejskiego http://starachowice.eu/.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów (w tym również otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie od 1 do 15 września 2015 r. (termin ostateczny). W przypadku występowania bezrobocia w rodzinie ucznia wymagane jest zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.