Rozwój oświaty, więcej przedszkoli

flash Oświata

Na uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego oficjalnie zainaugurowano działalność nowych jednostek oświatowych. W Krynkach i w Rudzie powołano do istnienia zespoły szkolno – przedszkolne. Było to konieczne ze względu na reformę edukacji oraz powstanie przedszkoli w tych placówkach. W wakacje trwały remonty polegające m. in. na przygotowaniu szkół do przyjęcia przedszkolaków.

W czasie wakacji, gmina poniosła wiele wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń szkolnych na przedszkola. W Krynkach przebudowano pomieszczenia i dostosowano łazienki do potrzeb małych dzieci. W budynku szkolnym w Brodach wydzielono przestrzeń dla przedszkolaków, wykonano osobne wejście wraz ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych. Ponadto, wymieniono instalację elektryczną, pomalowano ściany i sufity. Obecnie, w gminie Brody funkcjonuje pięć przedszkoli. Cztery z nich prowadzone są przez gminę.

W Krynkach, w trakcie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody pogratulowała panu Grzegorzowi Księżakowi objęcia stanowiska dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego oraz dziękowała dotychczasowemu dyrektorowi – panu Robertowi Romańskiemu za wieloletnią pracę i zarządzanie placówką.  Uczniowie i nauczyciele także pożegnali pana Romańskiego, który zakończył pracę zawodową i wybiera się na świadczenie kompensacyjne.

W Rudzie, pani wójt gratulowała Ewie Stawiarskiej objęcia stanowiska dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego. Na rozpoczęciu roku szkolnego serdecznie dziękowano Pani Barbarze Pikus, która w ramach działalności gospodarczej prowadziła szkołę z oddziałami I – III oraz niepubliczny punkt przedszkolny. Firma zakończyła działalność, dlatego  gmina przejęła placówkę. Teraz, Barbara Pikus pracuje w Rudzie jako nauczyciel. „Zupełnie nie braliśmy pod uwagę likwidacji którejkolwiek szkoły czy przedszkola. Za to dokładamy pieniądze z budżetu, zdobywamy je z zewnątrz żeby rozwijać oświatę w gminie. Doprowadziliśmy do tego, że żaden nauczyciel czy osoba na stanowisku pomocniczym nie straciła pracy w związku z reformą” – powiedziała pani wójt Marzena Bernat. W uroczystości wzięła udział także pani Dorota Grudnicka-Glina dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Michał Gutowski – zastępca wójta, radni, oraz społeczność szkoły.

Przedstawiciele władz byli także na rozpoczęciu roku szkolnego w Dziurowie. Pani wójt gratulowała  Halinie Turek objęcia na kolejną kadencję stanowiska dyrektora szkoły. Szefowa placówki powiedziała, że szkole przybyło uczniów – również z Michałowa. Liczba dzieci wzrosła z 85 do 101. Dyrektorka mówiła o planach na przyszłość i o osiągnięciach – między innymi o planowanym zakupie tablicy multimedialnej i ekranu dotykowego, który jest nowością używaną jeszcze w niewielu szkołach. W spotkaniu uczestniczyło wielu rodziców z Dziurowa i okolic.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.