Zawodowcy się spisali, po wglądzie jeszcze lepiej

Edukacja Oświata

Egzaminy zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych odbywają się dwa razy do roku, w sesji zimowej i letniej. Składają się one z dwóch części: praktycznej i pisemnej. Po czerwcowym egzaminie w starachowickich szkołach są powody do zadowolenia. Większość uczniów ma egzamin zaliczony z pozytywnym skutkiem. Najlepiej spisali się zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, gdzie zdało 72,84 proc. uczniów. Na podobnym poziomie 72 proc. egzamin zaliczyli uczniowie z Maja – w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 było najwięcej przystępujących do egzaminu. 70,90 proc. uczniów ma zdany egzamin w Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Kursy kwalifikacji zawodowej organizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego zostały zaliczone na poziomie 95 proc.

Żeby zaliczyć egzamin zawodowy trzeba uzyskać wynik na poziomie minimum 75 proc. z części praktycznej oraz 50 proc. z części pisemnej. Część praktyczną sprawdzają zespoły egzaminacyjne, pisemne sprawdza natomiast system komputerowy. Trzeba zdać oba egzaminy, żeby otrzymać potwierdzenie zdanej kwalifikacji.

Choć większość uczniów nie miała z tym żadnego problemu, są tacy, którzy znaleźli się na granicy zdawalności i od 2-3 punktów zależało ich „być albo nie być”. Kierowani doświadczeniem swoich poprzedników składali odwołania od uzyskanych wyników. Po wglądzie do pracy po egzaminie, do czego mają prawo, wyniki poszły w górę. Nawet o 31 proc.! Jak to możliwe. Taki przypadek odnotowano w ZSZ nr 1.

– Kilka dni temu mieliśmy taką sytuację, po odwołaniu uczeń miał wyższy wynik o 31 proc. od wersji wyjściowej – potwierdza Agnieszka Sadowska, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr 1 w Starachowicach. – Takiej weryfikacji dokonujemy od dwóch lat, bo już wcześniej zdarzało się, że wyniki były zaniżane. Dotyczy to pojedynczych osób, bo w szkole generalnie są dobre wyniki i wielu uczniów nie dokonuje odwołań. Robią to tylko wtedy, gdy egzamin jest nie zaliczony i brakuje kilku proc. Ten wgląd do prac nie dotyczy przypadków podniesienia wyniku jak również części pisemnej – bo nie mieliśmy tu przypadków uznania. Dotyczy to wyłącznie części praktycznej. Z czego wynikają te rozbieżności? Trudno powiedzieć. Nie wiem jaka jest specyfikacja sprawdzania.

– Ostatnie wyniki egzaminów zawodowych to bez wątpienia sukces naszych uczniównie ma wątpliwości Maria Niedopytalska, zastępca dyrektora ZSZ nr 2. – To wyniki ich ciężkiej pracy, bo pogodzić wszystkie terminy a są uczniowie, którzy do zaliczenia mają czasem trzy kwalifikacje, nie jest łatwo. Tymczasem mamy uczniów, którzy zdali egzaminy zawodowe na 100 proc. dotyczy to zawodów technik organizacji reklamy czy technik logistyk. Uczniowie, którym brakło 2, 3, 4 punkty mają możliwość wglądu do prac z egzaminu. Prace z Łodzi przesyłane są do Kielc. Może się zdarzyć, że są różnice w punktacji, ale egzaminator to tylko człowiek, ma prawo coś przeczyć. W przypadku części pisemnej sprawdza system – jeśli coś jest nieczytelne system może tego nie sczytać.

***

Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

– Wszystko zależy od tego, o jakim egzaminie mówimy. Jeśli zostaną dostrzeżone ułomności w ocenie, powoływany jest niezależny ekspert, który ocenia, czy praca została właściwie oceniona. Zdarza się, że egzaminator źle zsumuje punkty lub dokona niewłaściwej oceny. Najczęściej winien jest tu czynnik ludzki. Błąd techniczny może tez skutkować błędnym wynikiem końcowym. Zawsze nas to bardzo boli. Egzaminator też podlega ocenie, jeśli sytuacja jest powtarza jest odsuwany od oceniania. Chcemy wyeliminować przypadki błędów. To nas martwi, ale nie na wszystko mamy wpływ.

szkołaliczba zdającychzdałonie zdało
ZSZ nr 1815922
ZSZ nr 221215260
ZSZ nr 3787832
CKP89845

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.