Starzy i nowy dyrektorzy

Oświata

Konkursy dotyczyły sześciu placówek oświatowych: czterech przedszkoli i dwóch szkół. Do konkursu przystąpiło 11 kandydatów. Spośród nich komisja konkursowa 12-osobowym składzie: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 osoby stanowiące nadzór pedagogiczny, 2 przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, 2 członków rad rodziców oraz 2 nauczycieli wybrała osoby, które od września obejmą zarządzanie na pięć 5 lat.

 

Na stanowiska dyrektorów przedszkoli zostali wybrani dotychczasowi dyrektorzy, którzy przeszli pomyślnie procedurę konkursową. Iwona Tomaszewska pozostaje na stanowisku dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 (ul. Św Barbary), w PM nr 6 (ul. Oświatowa) – Małgorzata Wiewiór, w PM nr 11 (ul. Górna) – Ewa Rychel a w PM nr 13 (ul. Leśna) – Małgorzata Gorczyca – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach, ul. Leśna 40.

Wybrani kandydaci na dyrektorów szkół podstawowych.

Zmiany w szkołach

Kandydatem na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 została wieloletnia nauczycielka tej szkoły Mścisława Ewa Kłaczkowska, polonistka z 30-letnim doświadczeniem. Obejmie ona stanowisko, które do tej pory zajmował Krzysztof Krawiec (zrezygnował z pełnienia funkcji).

Zmiany nastąpią też na w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie odchodzi na emeryturę dotychczasowy dyrektor Jan Kuciapski. Zastąpi go Jadwiga Kicińska, także pedagog z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1984 r. związana ze Szkołą Podstawową nr 1 w Starachowicach, gdzie od 2007 roku pełniła funkcję wicedyrektora.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.