Młoda krew ratuje życie

Oświata

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach zasila 80 uczniów, a opiekunami są panie: Elżbieta Winiarska, Magdalena Półtorak i Beata Grad. Klub wielokrotnie był nagradzany w Turnieju „Młoda Krew ratuje życie”.

W szkole zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi. Na akcję przybyło i wypełniło kwestionariusz 67 uczniów, po wstępnych badaniach zarejestrowało się 67, a krew oddało 61 osób. Dzięki temu udało się pozyskać ponad 27,5 litrów krwi  (po 450 ml każdy uczestnik).

Współorganizatorem akcji był jak co roku Oddział Rejonowy PCK w Starachowicach, który zapewnił poczęstunek uczestnikom akcji oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, którego pracownicy pobierali krew na miejscu tj. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.