Logistyka, magazynowanie i transport

Oświata Starachowice

Od 7 do 8 czerwca 2018 roku grupa 7 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, kształcących się w zawodzie technik logistyk, wzięła udział w wizycie edukacyjnej w Poznaniu. W wyjeździe mogły uczestniczyć osoby zaangażowane w realizację Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. W ramach Projektu dla wszystkich szkół zorganizowano Konkurs „Kreatywna Szkoła XII”. Celem Konkursu było: rozwijanie aktywności uczniów w obrębie swoich przedmiotów zawodowych oraz zwiększenie ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Konkurs miał na celu wyłonienie najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w Projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Laureaci Konkursu zostali wytypowani do udziału w wyjeździe.
W gronie 17 uczniów z terenu całego województwa świętokrzyskiego zakwalifikowanych do udziału w wycieczce znalazła się grupa 7 uczniów z naszej szkoły – Joanna Roman, Monika Adamczyk, Dominik Druzic, Wojciech Grudziecki, Kacper Klepacz, Jakub Piotrowski oraz Daniel Woźniak.
Głównym celem wyjazdu był udział w Targach 3D Solutions oraz Targach Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG w Poznaniu.
W ramach 2-dniowej Wizyty Edukacyjnej uczniowie między innymi: odbyli spotkanie z przedstawicielami Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, zwiedzili „Bramę Poznania” – multimedialną, interaktywną ekspozycję ukazującą historię Ostrowa Tumskiego, zwiedzili Palmiarnię Poznańską, Stare Miasto, Plac Wolności ze słynnym Hotelem „Bazar”, zabytkowy Ratusz Poznański oraz Kościół Farny, zwiedzili siedzibę Firmy „WYKOP.PL”.
Wycieczka do Poznania, poza walorami krajoznawczo – turystycznymi w znaczący sposób zwiększyła zakres wiedzy (teoretycznej i praktycznej) „logistyków” realizujących zajęcia programowe w ramach przedmiotów zawodowych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.