Opowiedzieli o dramatycznych przeżyciach

Edukacja Oświata Rozmaitośći Starachowice
W ramach Majowych XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach odbyła się konferencja, przygotowana przez panie: Dorotę Dwojak i Jolantę Lisowską pod hasłem: „Rodzina na 100-lecie Niepodległości”.

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej i wystąpienia dyrektora szkoły, Grażyny Małeckiej. Zostali przywitani goście i wprowadzeni w temat spotkania- „Złożone losy rodzin w historii Polski”.
Część II potoczyła się w nurcie opowieści, wspomnień i doświadczeń z okresu wojny. Wśród zaproszonych gości był Józef Maciąg – członek Światowego Związku AK
w Starachowicach. Szanowny gość opowiadał o własnych przeżyciach z czasów wojny
i okupacji, o czołgach w akcji, świszczących kulach nad głowami, karabinach maszynowych, nalotach samolotów, o czasach, kiedy życie ocierało się o śmierć.
Spotkanie ubogacił także gość – Czesław Kozłowski – syn znanego, zmarłego w wieku 100 lat Sybiraka. Opowieść pana Czesława przybliżyła zgromadzoną młodzież do historii człowieka, który cudem przeżył kilka przerażających wojennych zdarzeń. Udało mu się jednak przetrwać, założyć rodzinę i dożyć sędziwego wieku.
Ojciec pana Czesława często opowiadał swoim dzieciom i bliskim o niezwykłych sposobach radzenia sobie, aby przeżyć, o chłodzie, głodzie, bólu, a także przedziwnych zbiegach okoliczności, czy też Bożej opatrzności, że udało się przetrwać niewolę i żyć w Wolnej Ojczyźnie (do 2016 roku).
III część spotkania upłynęła pod hasłem „Rodzina – Tradycja – Patriotyzm”. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowała przygotowane wcześniej tematyczne plakaty oraz krótką formę artystyczną (wiersz, esej, film – wywiad z panem K. Dziekońskim – Sybirakiem).
Na zakończenie w części warsztatowej młodzież wykonała piękne ozdoby w barwach narodowych. Uroczystość uświetnił i podkreślił jej rangę Członek Zarządu Powiatu – Andrzej Sendecki. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił wagę rodziny, tradycji i wolnej ojczyzny.
Uczniowie i wszyscy zebrani z zaangażowaniem uczestniczyli w uroczystości profilaktycznej, w przerwie korzystali z poczęstunku. Poziom przygotowanych przez młodzież wraz z pedagogami prac był bardzo wysoki. Nie brakowało też chęci i motywacji do podejmowania kolejnych zadań podczas spotkania. Wszyscy w dobrych humorach oglądając jeszcze swoje prace opuścili mury szkoły.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.