Nowoczesna firma patronuje uczniom

Oświata Rozmaitośći Starachowice

Firma Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach obejmie swym patronatem klasy kształcące młodzież w zawodach: technik automatyk i technik elektryk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.
Powiat podpisał umowę kolejną umowę patronacką, tym razem z firmą Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach w sprawie kształcenia w zawodach: technik automatyk i technik elektryk młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Dokument sygnowali podpisami: Ssarosta Danuta Krępa, wiceprezes firmy Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach – Halina Bąk oraz dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach – Grażyna Małecka.
Zgodnie z podpisanym dokumentem, firma ma wspierać aktywnie kształcenie zawodowe przyszłych techników automatyków i elektryków w zakresie opracowywania programów praktyk, organizowania i nadzorowania zajęć praktycznych, a także współpracy ze szkołą w zakresie analizy programu nauczania w zawodach objętych patronatem pod kątem wprowadzenia ewentualnych dodatkowych treści i umiejętności wynikających z jej specyfiki, niezbędnych do pracy w Cerradzie.
Warto podkreślić, że jest to firma, która stawia na rozwój i nowe technologie. W związku z tym, zmodernizowano gruntownie linie produkcyjne. Wybudowano kolejną fabrykę, produkującą innowacyjne płytki V-shape (to jedyna w Polsce i jedna z trzech fabryk tego typu na świecie). W 2015 r. otworzono nowy zakład produkujący płytki gresowe. Na 18 tysiącach metrów kwadratowych powstała jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Europie, wyposażona m in. w najdłuższy piec do wypału – 140 metrów. Obecnie firma jest w stanie wyprodukować nawet 9.000 000 m2 płytek rocznie.
To już trzecia starachowicka firma, która podpisała porozumienie w sprawie patronatu, pod Odlewniach Polskich S.A., które objęły patronatem zawód technika mechatronika i firmie ” Silvan Logistics Polska, która od ponad roku „opiekuje się” zawodem logistyka.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.