Mamy srebrnego Koziołka i 10 tys. zł!

Rozmaitośći Starachowice

Dziewiąty Koziołek, tym razem srebrny i 10 tys. zł do spożytkowania na działania z zakresu bezpieczeństwa trafiły do powiatu starachowickiego.
To nagroda za działania na rzecz bezpieczeństwa, wykraczające poza urzędowe. Jej uroczyste wręczenie odbyło się w poniedziałek, 11 czerwca podczas podsumowania realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2017 r.
Powiat starachowicki od siedmiu lat nieprzerwanie był posiadaczem Złotego Koziołka, pierwszej nagrody w konkursie Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
W roku ubiegłym Kapituła nagrodziła nas srebrną statuetką. W tym roku utrzymaliśmy II miejsce. Było to głównie zasługą działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów (otwarcie kawiarenki internetowej „E-seniorek”), powstania Centrum Inicjatyw Senioralnych – punktu samopomocy dla seniorów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z Polskiego Związku Niewidomych, promocji alternatywnych dla samochodu środków transportu w mieście (Europejski Tydzień Mobilności) czy realizacji akcji „Uważaj na mnie. Idę na różaniec!”. Kapituła podkreśliła też osiągnięcia w zakresie aktywnego i skutecznego pozyskiwania środków na realizację zadań podnoszących bezpieczeństwo publiczne, zarówno przez powiat, jak i przez gminy oraz jednostki podległe. Szczególnie wysoko oceniono dwa projekty realizowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej” – „Starachowice – bezpieczne w praktyce IV” oraz „Starachowice – bezpieczne w praktyce – PASY”, a ponadto: projekty: „Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych”, realizowany przez Hufiec ZHP Starachowice i Chorągiew Kielecką ZHP, współfinansowany ze środków UE oraz „Między lekcjami – bezpieczni, aktywni, kreatywni”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.
Nagrodę dla powiatu starachowickiego odebrał wicestarosta Marek Pawłowski, a wręczyli mu ją: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i Tomasz Staniec, radca wojewody świętokrzyskiego. Gratulacje składał mu także Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.
Wśród wyróżnionych w tym roku znalazł się również Hufiec ZHP.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.