Wielki Piec z artystycznym tchnieniem

Kultura

Za nami wernisaż wystawy „Wielki Piec 2016”, który odbył się w Państwowym Ognisku Plastycznym w Starachowicach, w czwartek 23 lutego.

Autorami prac są podopieczni Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach. Na początku lipca ub. r. młodzież z Ogniska wzięła udział w plenerze malarskim na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. W plenerze wzięło udział 11 uczniów, którzy pracowali pod opieką: Ryszarda Uziębło, Aleksandry Michalskiej-Szwagierczak i Sylwestra Kiełka. Powstały również prace inspirowane architekturą Wielkiego Pieca, nad których powstaniem czuwał Marcin Bondarowicz. Szczególną uwagę zwracają prace: Julii Drapejkowskiej, Anety Nowak, Adriana Rakowskiego, Julii Kulczugi, Julii Ostrowskiej, Anny Magdziarz, Gabrieli Pawlińskiej czy Julii Kuny. Warto wymienić również podopiecznych M. Bondarowicza: Oliwię Olender, Maję Sosnowską, Katarzynę Dudek, Dominikę Nowak, Martę Bernatowicz, Wiktorię Złomek, Magdalenę Jurkowską, Małgorzatę Markowską, Dariusza i Magdalenę Ceglińskich czy Barbarę Pastuszkę.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.