Najlepsi absolwenci

Kultura

Sześcioro najlepszych absolwentów ze starachowickich szkół ponadgimnazjalnych, ich rodzice i nauczyciele zostali uhonorowani podczas piątkowego, 21 września, spotkania z władzami powiatu starachowickiego.

Wśród najlepszych absolwentow, którzy pożegnali już mury szkół ponadgimnazjalnych znalazł się m.in.: Maciej Konrad Hamera, najlepszy absolwent I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach. M. Hamera od dawna ma bardzo sprecyzowane plany na przyszłość: żeglowanie i praca na morzu. Osiągał bardzo dobre wyniki w nauce: jego średnia ocen to 5,31. Świetnie zdał maturę – uzyskał 94% i obecnie jest studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Wychowawcą Maćka była Joanna Pucułek, nauczyciel matematyki.

Dominika Gawlik, najlepsza absolwentka II LO w Starachowicach. W ciągu trzech lat osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, Średnia ocen za trzy lata nauki 5,44. Z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym Dominika uzyskała średnią 95,33%. Będzie studiowała na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wychowawcą klasy była Beata Żeber, nauczyciel matematyki.

Jakub Walczak, najlepszy absolwent III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach. Osiągnął dobre wyniki w nauce – średnia ocen rocznych 4,11. Zdał maturę uzyskując 81%. Jakub otrzymał indeks Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wychowawcą klasy była Wioletta Pajączkowska, nauczyciel historii i WOS.

Kinga Kiełbasa to najlepsza absolwentka w Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Kinga w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała tytuł technika hotelarstwa. Średnia ocen Kingi w ciągu 4 letniego cyklu nauki to 5,71. Z egzaminu maturalnego uzyskała 79,30%. Kinga w 2016 r. była laureatem szkolnego konkursu wiedzy o hotelarstwie oraz laureatem szkolnego konkursu języka angielskiego. Wychowawcą klasy była Małgorzata Grześkowiak, nauczyciel matematyki.

Bartosz Klepacz – najlepszy absolwent Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Uzyskał maksymalną punktację na egzaminach zawodowych. Stypendysta  Prezesa Rady Ministrów, uzyskując  tym samym najwyższą średnią w szkole. Będzie kontynuował naukę na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych; kierunek Budowa Maszyn. Średnia ocen: 5,08, wynik z egzaminu maturalnego: 94,4%. Wychowawcą klasy była Alicja Gołosz, nauczyciel matematyki.

Klaudia Ziewiec z wyróżnieniem ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach w zawodzie fryzjer. Na świadectwie ukończenia szkoły średnia ocen – 5,45. Uzyskała również bardzo dobry wynik na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Wychowawca klasy była Agnieszka Mikos, nauczyciel języka polskiego.

Oprócz gratulacji i nagród ufundowanych przez powiat starachowicki rokrocznie absolwentom dziękują również radni powiatowi. Piątkowa uroczystość została zorganizowana w Muzeum Przyrody i Techniki, dzięki pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.

Małgorzata Śpiewak

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.