Zrównoważony rozwój czyli życie w zgodzie z przyrodą

ekoserwis

Coraz więcej i wyraźniej mówi się o zrównoważonym rozwoju jako idei zakładającej warunkowanie życia w zgodzie w rozwojem cywilizacyjnym.

Według słownikowej definicji zrównoważony rozwój zakłada wprowadzanie takiej jakości życia na takim poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Dokumentem wiążącym pozostaje w tej kwestii raport WCED z 1987 r. „Nasza Wspólna Przyszłość”, gdzie autorzy zauważają, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania, pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania.

O dbałości

Jak wyjaśnia definicja, model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). Doktryna zrównoważonego rozwoju dąży do sprawiedliwości społecznej poprzez m.in. ekonomiczną i środowiskową efektywność przedsięwzięć zapewnioną m.in. przez ścisły rachunek kosztów produkcji, rozciągający się również w bardzo złożony sposób na zasoby zewnętrzne (iiSBE).

Bez zaburzania

Zrównoważony rozwój postrzegany jest również jako nieodłączna część ekorozwoju co oznacza, że człowiek musi racjonalnie funkcjonować w zgodzie z przyrodą mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego. Najważniejsze jest tu przestrzeganie zasady, że zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków życia nie będzie miała wpływu na degradację i zaburzenia stanu równowagi w środowisku przyrodniczym. Wokół zrównoważonego rozwoju narosło wiele mitów, ale też mnóstwo pozytywnych działań, które mobilizują ludzi na całym świecie do zmiany nie tylko sposobu swojego myślenia, ale również stylu życiu. W tym przypadku liczy się przede wszystkim jakość postrzegana wielopłaszczyznowo. Wiadomo, że o poprawę jakości życia może zabiegać każdy, istotne by była ona w zgodzie z naturą. Tu liczy się zasada, że musi zostać zachowana zasada związana z szacunkiem dla środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój musi łączyć się ze wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.