Oddychamy, czym palimy

ekoserwis

Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Oddychamy powietrzem o bardzo złej jakości, przez co rocznie umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy osób. Odpowiedzialny jest za to smog, czyli mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Co robi samorząd, by mu zapobiegać?

Z funduszy gminy zakupiono dwa specjalne piece w celu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego rozpalania. Podczas organizowanych spotkań strażnicy informują o tym – jak palić i czym palić, aby jak najmniej zanieczyszczeń przedostawało się do atmosfery.

Spalanie w domowych piecach plastikowych butelek, różnego rodzaju tworzyw sztucznych czy starych ubrań, niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia, nie tylko dla najbliższych sąsiadów. Wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny, opadając na glebę, pola uprawne, przedostają się do wód gruntowych, powodując stopniowe zatruwanie organizmów ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby sąsiadujące z tymi, którzy w sposób „oszczędny” ogrzewają własne mieszkania.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 191 Ustawy o odpadach, który brzmi – „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.

By temu przeciwdziałać starachowicka Straż Miejska, rocznie przeprowadza blisko tysiąc kontroli posesji w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz sprawdzają to – czym mieszkańcy palą w piecach. Podczas kontroli strażnicy prowadzą także szeroko zakrojoną akcję edukację.

Akcje prewencyjno-edukacyjne prowadzone są także przez strażników we współpracy z proboszczami miejscowych parafii. M.in. na Osiedlu Łazy i Trzech Krzyży, na osiedlach Orłowo, Południe i Wzgórze odbywały się pokazy prawidłowego palenia w piecu. Podczas takich spotkań, strażnicy również uczulają mieszkańców na to, czym palić.

Czujniki dla kontroli

30 czujników zostało przekazanych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach jako zapas operacyjny.

By na bieżąco sprawdzać i monitorować stan powietrza, jakim oddychamy, gmina Starachowice zakupiła czujniki badające czystość powietrza. Uruchomiono także specjalną stronę internetową dla kontroli powietrza. Zamontowane w styczniu br. czujniki pomiaru jakości powietrza pozwalają  mieszkańcom zapoznać się ze stanem powietrza poprzez aplikację mobilną: Airly dostępną na systemy Android oraz IOS oraz poprzez stronę internetową. Sprawdzimy: stan zapylenia powietrza, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, prognozę jakości powietrza. Urządzenia do pomiaru są na Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rogowskiego, budynku Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 4 i Przedszkolu Miejskim nr 14.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, pod koniec 2017 roku 400 rodzin zamieszkujących w zasobach socjalnych  i komunalnych gminy Starachowice otrzymało zakupione przez gminę czujniki czadu. Otrzymali je mieszkańcy, którzy nie mają centralnego ogrzewania, gdzie nadal funkcjonują piecyki gazowe lub piece na paliwo stałe.

Taki sposób ogrzewania niesie ze sobą niestety niebezpieczeństwo zatrucia czadem, który jest niewyczuwalny przez człowieka.

Zakup czujników był możliwy dzięki projektowi rządowego programu „Razem Bezpieczni”. Urządzenia są przekazywane mieszkańcom w użyczenie. Oznacza to, że w momencie likwidacji w tych mieszkaniach piecyków gazowych i pieców, zostaną one zwrócone gminie, która z kolei będzie mogła przekazać je w użyczenie mieszkańcom domków prywatnych.

Czujniki mieszkańcy mieli zamontować w pomieszczeniu gdzie jest piecyk gazowy lub piec. W ramach projektu zakupione zostały też trzy przenośne kamery z własnym zasilaniem działające w trybie nocnym, na podczerwień. Dzięki nim możliwe jest wykrycie sprawców dewastacji altan śmietnikowych oraz osoby podrzucające śmieci.

Najemcy gminnych mogli odebrać nieodpłatnie czujnik CO2 oraz zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia, jednocześnie zobowiązani zostali do zawarcia umowy użyczenia urządzenia. Wyposażanie mieszkań w czujniki odbywa się w ramach realizacji projektu „Starachowice bezpieczne w praktyce”.

„ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”

Gmina Starachowice współpracuje, na mocy zawartego porozumienia, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”. Program skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, osób indywidualnych i dotyczy on dofinansowania do kosztów wymiany pieców grzewczych na nowoczesne, sprawniejsze i ekologiczne urządzenia. Do pomocy mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków oddelegowano pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 2,5 mln zł. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 25 proc. kosztu kwalifikowanego, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 3 tys. zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4 oraz 4 tys. zł dla pozostałych zadań.

Program ograniczenia niskiej emisji…

Celem realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw w sektorze komunalno – bytowym. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na paliwa, w szczególności te charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami emisyjności. Mieszkańcy Starachowic mają możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Dofinansowaniu podlega tylko jedno z ww. przedsięwzięć.
W przypadku zmiany systemu ogrzewania kwota dofinansowania wynosi 30 proc. poniesionych kosztów, nie więcej niż 2.000 zł, natomiast w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych również 30 proc., nie więcej niż 2500 zł.

2 odpowiedzi na “Oddychamy, czym palimy

  1. A czy wykryto już sprawców podpalenia składowiska ubrań . Które w zeszłym roku paliło się przez wiele dni i zatruwało toksycznymi substancjami mieszkańców Starachowic i okolic . Zdajecie sobie sprawę ile lat musieli by starachowiczanie palić wyłącznie szmaty żeby wytworzyć tyle toksyn ? Ilu ludzi dostanie raka bo wdychało ten dym ?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.