starachowice
home
RSS

Nowe zasady segregacji śmieci

  • Napisany przez:

Od 1 lipca br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu…

Od 1 lipca br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów. W życie wszedł Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego wszelkie odpady dzieli się na cztery główne kategorie. Na tych zasadach odbywać ma się również selektywna zbiórka, dzięki czemu więcej odpadów będzie poddawane recyklingowi. Co ta zmiana oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Od 1 lipca 2017 roku zmienia się przede wszystkim kolorystyka oraz oznakowanie worków na odpady komunalne. Od tej pory odpady muszą być dzielone na poszczególne frakcje, oznakowane kolorami. Pojemnik/worek niebieski przeznaczony jest na papier, do zielonego będziemy wrzucać szkło (z możliwością podziału na bezbarwne i kolorowe), żółty przeznaczony będzie do składowania metali i tworzyw sztucznych, natomiast brązowy zarezerwowano na odpady biodegradowalne.

Od 1 lipca oprócz pojemników w kolorach: żółty, zielony i niebieski pojawią się pojemniki brązowe zarezerwowane na odpady biodegradowalne. Powstają one najczęściej podczas przygotowywania posiłków i zajmują dość dużo miejsca w koszu.

Po co te zmiany?

Nowe rozwiązanie jest koniecznie, aby dostosować się do wymogów stawianych przed UE. Według zaleceń Komisji Europejskiej w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50% odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Obecnie wskaźnik ten wynosi jedynie ponad 25%.

– Dzięki nowym zasadom segregacji większość odpadów może być kierowana bezpośrednio do jednostek zajmujących się ich recyklingiem. Ogranicza to również masę odpadów, które zanieczyszczają środowisko, a w dłuższej perspektywie – także zużycie wody i energii. Takie uporządkowanie systemu zbiórki odpadów zmniejsza także koszty utrzymania popularnych składowisk oraz zagrożenie dla przyrody i zdrowia człowieka. Ważnym elementem jest także podniesienie świadomości ekologicznej – mówi Kamila Pędlowska, ekspert ds. ochrony środowiska.

Ile mamy czasu?

Na terenach użytku publicznego, gminy powinny zagwarantować swobodę segregacji odpadów według zasad WSSO. Poszczególne pojemniki oraz worki powinny skutecznie zabezpieczać posegregowane odpady do momentu ich wywiezienia.

– Czasu na dostosowanie się do zmian jest sporo. Na wymianę pojemników gminy mają 5 lat, a więc do końca czerwca 2022 roku. Jednak na zmianę oznakowania dotychczasowych pojemników pozostało tylko pół roku. Jak wynika z informacji Ministerstwa Środowiska wiele gmin już teraz segreguje odpady z podziałem na cztery frakcje – dodaje ekspert ds. ochrony środowiska.

Nowy trend – domowa utylizacja

Prawdziwa segregacji zaczyna się już w domu. Powinniśmy zatem przygotować także nasze domowe kosze na śmieci i umożliwić wygodny podział odpadów na poszczególne kategorie. Osobną kwestią są domowe odpady biodegradowalne. Powstają one najczęściej podczas przygotowywania posiłków i zajmują dość dużo miejsca w koszu. Dłuższe ich przetrzymywanie w domu przyczynia się również do powstawania nieprzyjemnego zapachu, szczególnie w lecie.

Na rynku pojawiły się innowacyjne, domowe utylizatory bioodpadów. Niewielkich rozmiarów urządzenie, zmniejsza objętość odpadów o 90%. Wrzucamy do niej wszelkie resztki z jedzenia, obierki, skorupki jaj, a nawet kości czy muszle i po trzech godzinach mielenia oraz suszenia uzyskujemy bezzapachowy proszek, który dodatkowo można użyć jako nawóz do kwiatów.

Odpady spoza kategorii

Pamiętać należy również o odpadach niebezpiecznych. Zużyte baterie, sprzęt AGD i RTV, przeterminowane leki i odpady budowlane to produkty, które absolutnie nie mogą trafić do żadnego z wyznaczonych pojemników. Stare urządzenia AGD i RTV możemy oddać w specjalnie wyznaczonym punkcie w sklepie, a leki – w aptece. Resztę najlepiej zawieźć do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w każdej gminie, a informacje o nim gmina ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej.

***
W Starachowicach na razie bez zmian

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku, które wchodzi w życie od 1 lipca daje czas na dostosowanie się do nowych wymogów. Mamy na to pięć lat.

– W ciągu pół roku gmina powinna zadbać o właściwy opis już istniejących pojemników. Umowa z firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców Starachowic zachowuje swoją ważność i warunki do końca jej trwania, czyli do końca 2018 roku – mówi Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu miejskiego w Starachowicach. – W związku z tym w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców zasady w Starachowicach do tego czasu pozostaną bez zmian.

W obecnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Starachowicach prawidłowo oznaczone są pojemniki na papier oraz szkło. Prawidłowo do wchodzącego w życie ww. rozporządzenia, selektywna zbiórka odpadów komunalnych w naszej gminie odbywa się już od 1 stycznia 2015 r. dla trzech frakcji. – Dopiero z 1 stycznia 2019 r. powinny być wprowadzone regulacje uchwałami Rady Miejskiej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ww. rozporządzenia dostosowujące przepisy prawa miejscowego, w tym obowiązek segregowania dodatkowej frakcji „odpady ulegające biodegradacji” w pojemniki o kolorze brązowym – dodaje I. Ogrodowska. – Mieszkańcy, aby prawidłowo segregować będą musieli rozdzielać śmieci do czterech osobnych pojemników.

Ewentualny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zależny od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym,i gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

– Jeżeli w wyniku przyszłych np. przetargów na ww. usługi, czy wzrostu innych elementów kosztotwórczych (np. wzrostu opłat za składowanie) nastąpi wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami to możliwy jest wzrost wysokości opłat dla mieszkańców. Decyzję w tej sprawie podejmowane są zawsze uchwałą Rady Miejskiej – podsumowuje rzecznik magistratu.

EWAN

 

EKO Serwis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Najnowsze

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5