starachowice
home
RSS

Las to nie śmietnik!

  • Napisany przez:

Za sprawą obowiązującego w Polsce systemu gospodarki śmieciowej na mieszkańców…

Za sprawą obowiązującego w Polsce systemu gospodarki śmieciowej na mieszkańców został nałożony obowiązek uiszczania opłat w związku z pozbywaniem się odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Ten obowiązek spoczywa także na osobach prowadzących działalność gospodarczą. Skąd zatem tyle śmieci w przydrożnych rowach i lasach?

Z Grzegorzem Wachnickim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Starachowice rozmawiała Ewelina Jamka.

– Czy wprowadzony od 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami poprawił sytuację, jeśli chodzi o podrzucanie śmieci do lasu?

– Na pewno wiele się zmieniło w ciągu tych czterech lat, ale nadal zdarzają się takie przypadki, gdzie do lasu wyrzucane są śmieci i to nie tylko pojedyncze papierki, butelki, czy puszki, ale całe worki czy sterty śmieci. To szkodnictwo leśne jest już w mniejszym stopniu, ale wciąż istnieje.

– Z czego to wynika, skoro każdy z nas musi płacić za śmieci – nie łatwiej, wyrzucić do kontenera?

– To wynika z mentalności ludzi. Nie przestawiono się jeszcze na nowoczesny system gospodarowania odpadami. Pozostały zaszłości, które w nas drzemią, zwłaszcza widać to wśród osób starszych, ale nie tylko.

– Czy i jaką widzi Pan możliwość zwalczania tego typu praktyk?

– Trzeba pracować, podejmować działania związane z edukacją od najmłodszych lat. To pokolenie, które wchodzi w dorosłe życie ma większą świadomość. Zarówno my, jak i szkoły edukują w tym zakresie, zwracając uwagę, jak chronić nasze wspólne dobro, jak dbać o środowisko naturalne.

***

Nie wywoź do lasu, oddaj na PSZOK!

Zarówno mieszkańcy miasta, jak i wsi mogą bezpłatnie oddawać odpady poremontowe, wielkogabarytowe itp. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do PSZOK możemy oddać posegregowane, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych, tj.:

– papier i tekturę, np. gazety, książki, zeszyty, kartony

– metale, np. puszki aluminiowe

– tworzywa sztuczne, np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe

– opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, mrożonkach

– szkło

– odpady zielone – trawa, gałęzie

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– przeterminowane leki

– chemikalia, np. lakiery, farby, środki ochrony roślin

– zużyte baterie i akumulatory

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– zużyte opony

– odpady budowlane i rozbiórkowe

W PSZOK nie przyjmą nam odpadów zawierających azbest, pochodzących z działalności gospodarczej oraz w ilościach, które wskazują, że pochodzą z działalności gospodarczej.Starachowice

PSZOK znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” przy ul.Radomskiej 29. Prowadzony jest przez Toensmeier Wschód Sp. z o.o. O/Starachowice. Czynny (oprócz dni świątecznych): pon. wt. 8.00 – 13.00, śr. – 12.00 -17.00, czw. pt. sob. godz. 8.00 – 13.00.

Wąchock

Odpady komunalne przyjmowane w PSZOK ul. Błonie 24. Punkt czynny w każdy pon. godz. 8.00 -. 16.00. Przeterminowane leki: Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 60 i Ośrodek Zdrowia w Parszowie, ul. Złotoglin 91. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – UMiG w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 oraz w szkołach na terenie gminy.

Brody

PSZOK znajduje się w Krynkach na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Długiej 3a. Czynny jest w pon. godz. 8.00 – 16.00 i w pt. godz. 9.00 – 17.00. W przypadku ustalenia dogodnego terminu oddania odpadów prosimy o kontakt z ZGK tel. (41) 271 13 71.

Pawłów

Władze gminy Pawłów noszą się z zamiarem stworzenia na terenie gminy PSZOK w Brzeziu. Obecnie firma zajmująca się wywozem odpadów od mieszkańców zabiera wszystkie frakcje. W poszczególnych sołectwach wyznaczony jest również termin wywozu odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i remontowych.

Mirzec

W gminie Mirzec nie wybudowano jeszcze PSZOK. Do czasu jego stworzenia gmina zapewnia mieszkańcom możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, opon, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów budowlano-remontowych poprzez obwoźną zbiórkę w wyznaczonym miejscu i terminie.

EWAN

Czy wiesz, że…

każdego roku Nadleśnictwo Starachowice porządkując tereny leśne zbiera od 150 do 200 m3 odpadów komunalnych. Średnie roczne koszty wywozu śmieci z lasu przekraczają 20 tys. zł.  

 

EKO Serwis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Najnowsze

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5