Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej?

Każdy z mieszkańców swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane. Jak właściwie korzystać z kanalizacji sanitarnej? Czego absolutnie nie można wrzucać

Tylko ścieki socjalno bytowe!

Do kanalizacji można odprowadzać wyłącznie ścieki sanitarne nazywane inaczej ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Ścieki te związane są z bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy z kuchni, łazienki z mycia, prania, toalety itp. Definicję ścieków bytowych określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która mówi że ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów.

Zgodnie z zapisami w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych,  gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek. Zabronione jest także wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego.

Dodatkowe koszty, zalane piwnice, nieprzyjemny zapach

Każdego roku pracownicy miejskich i gminnych wodociągów i kanalizacji, usuwają setki zatorów sieci kanalizacji sanitarnej, powstałych w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć. Trzeba pamiętać, że nawet najbardziej nowoczesna oczyszczania ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko generują dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Niestety pomimo apeli do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej obciążające firmę zajmującą się dostawą wody i odbiorem ścieków, ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

PAMIĘTAJ!
Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać!
– włosów
– nawilżanych chusteczek
– wacików
– materiałów opatrunkowych
– patyczków do uszu,
– rajstop
– bandaży
– szmat – rzeczy te łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
– ręczników papierowych
– gazet
– pieluch
– podpasek
– tamponów oraz innych nie rozpuszczających się w wodzie materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,
– igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej; jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może powodować ryzyko zakażenia np. żółtaczką, bądź wirusem HIV,
– niedopałków papierosów
– lekarstw
– farb
– chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,
– materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,
– tłuszczów i olejów, które początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykają średnice w rurach; oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę,
– nakrętek
– korków
– gum do żucia
– plastikowych torebek foliowych
– prezerwatyw
– gumowych rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory,
– kości
– odpadów kuchennych – resztki jedzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Powraca temat ruiny po pałacu Schoenberga w Wąchocku. Co stanie się z pałacem i jego otoczeniem?   Temat powrócił przy okazji obrad Rady Miejskiej w Wąchocku. Radnemu Kazimierzowi Winiarczykowi, jak zresztą większości mieszkańców, nie podoba się wygląd...
Uwaga kierowcy. Do godz. 18.30-19.00 mają potrwać utrudnienia na odcinku drogi krajowej nr 42. W poniedziałek, 24 czerwca w Wąchocku, doszło do zderzenia dwóch pojazdów.  Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, uczestnikami zdarzenia są kierowca samochodu osobowego,...

Nagrodzeni za wiedzę

Najlepsi uczniowie z gm. Mirzec, laureaci gminnych konkursów, odebrali nagrody za swoje osiągnięcia.XVIII Gminny Konkurs Przyrodniczy "As" Tytuł "Asa Przyrodniczego zdobył Igor Kozieł z Gadki. I miejsca zdobyli: Mikołaj Lisowski z Gadki, Amelia Błach...
Tragedia na terenie gminy Nowa Słupia. Jak udało nam się ustalić, w miniony piątek (21 czerwca), jeden z mieszkańców powiatu kieleckiego odnalazł ludzkie zwłoki. Kiedy zatem doszło do tragedii? Z pewnością na to pytanie, będą musieli odpowiedzieć lokalni stróże...
Aleksander Pawelec, Józef Kowalski i Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach zabrali głos w sprawie planowanej inwestycji odzysku energii w Starachowicach. Głos Aleksandra Pawelca Do przewodniczącego Rady Miasta Starachowice

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze