MATERIAŁ PARTNERA: Do jakich części zamiennych mamy prawo przy odszkodowaniu z OC sprawcy?

Rozmaitośći

Wiele spośród wypadków drogowych, poza tym, że kończą się uszkodzeniami uczestniczących w nich pojazdów, staje się także początkiem walki z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Te bowiem robią co mogą, aby wypłacić jak najniższe odszkodowania, imając się różnych sposobów na ich zaniżanie. Każda otrzymywana od nich wycena szkody powinna więc być obiektem wnikliwej analizy ze strony poszkodowanego. To bardzo ważne, jeśli chcemy bez dodatkowych kosztów zadbać o to, by naprawiony pojazd był bezawaryjny i bezpieczny.

 

Samochód ma zostać przywrócony do stanu sprzed zdarzenia

 

Opieranie się przy sporządzeniu wyceny naprawy na kosztach najtańszych możliwych zamienników części, to jeden z częstszych sposobów, po jakie sięgają towarzystwa ubezpieczeniowe aby wypłacać jak najniższe odszkodowania. Tymczasem, sytuacji, kiedy rzeczywiście ma do tego prawo jest niewiele – właściwie tylko wówczas, gdy właśnie tej klasy części uległy uszkodzeniu podczas zdarzenia.

W tej sprawie wypowiedział się swego czasu Sąd Najwyższy (sygn akt III CZP 85/11), wydając stosowne postanowienie. Stwierdzono wówczas, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie może nam odmówić zwrotu kosztu naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych w kilku przypadkach. Najbardziej oczywistym wydaje się ten, gdy samochód jest jeszcze na gwarancji producenta. Poza tym, może to mieć miejsce wówczas, gdy przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego, czyli gdy np. samochód po gwarancji nadal serwisowany był z wykorzystaniem części oryginalnych i pozostanie przy tym będzie miało to wpływ na utrzymanie jego wartości handlowej. Ponadto, jeśli taką naprawę już wykonaliśmy i przedstawimy fakturę lub rachunek, także należy nam się pokrycie tych kosztów.

Zasadniczo należy ponadto przyjąć, że jeśli oryginalnymi były części, które wymagają wymiany, to ich miejsce powinny zająć takie same.

 

Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel będzie upierał się bardzo długo

 

Zarówno kwestia części zamiennych, jak i wszystkie inne istotne przy wycenie szkody i naprawy (koszt robocizny, wartość samochodu przed zdarzeniem i po nim) mogą i nierzadko są przedmiotem sporów, jakie dochodzący swoich praw poszkodowani toczą z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Rezultaty zdecydowanej większości spraw sądowych są jednoznaczne – należą im się odszkodowania dużo, niekiedy nawet wielokrotnie, wyższe. Wszystko to zajmuje jednak sporo czasu i wymaga pieniędzy na pomoc wyspecjalizowanych w tym zakresie prawników. Bywa bowiem, że ubezpieczyciele przeciągają sprawy tak długo jak się da. Tymczasem środki, które pochłonęła naprawa naszego pojazdu nierzadko potrzebujemy odzyskać jak najszybciej. Coraz większe jest więc zainteresowanie innym rozwiązaniem, jakim jest skup odszkodowań, prowadzony przez takie firmy, jak np. Sprzedamszkode.pl. Pozbywamy się praw do roszczenia za cenę, która jest oparta na rzetelnej wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę. Pieniądze od razu trafiają do naszej kieszeni, a ich odzyskaniem od firmy ubezpieczeniowej zajmą się ci, którzy wiedzą jak to robić i maja na to czas.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.