Trzeba zacząć od dorosłych

flash Paragraf

Szkoleniem skierowanym dla policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji kryminalnej oraz pedagogów, psychologów i stowarzyszeń, które statutowo zajmują się profilaktyką rozpoczął się projekt pod nazwą „Trzeba zacząć od dorosłych”. Szkolenie odbyło się w dniach 23-24 czerwca 2015r. w miejscowości Brody w Powiecie Starachowickim.

Organizatorem szkolenia była Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki. Środki na realizację projektu pozyskano  z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016”.

Warsztaty  otworzył Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach – mł. insp. Sławomir Sędybł. Następnie głos zabrał Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego  ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, który przedstawił założenia programu „Bezpieczna   i przyjazna szkoła na l.2014 – 2016”.

Po części oficjalnej uczestnicy szkolenia wzięli udział w następujących zajęciach warsztatowych w panelach:

Cyberprzemoc – formy działań oraz odpowiedzialność karna–
asp. szt. Paweł Sieczkowski Specjalista  Wydział Prewencji KWP w Kielcach

Sposoby zabezpieczania dowodów Cyberprzemocy – asp. Dominik Rozdziałowski – Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością.

„Przemoc rówieśnicza- praktyczna profilaktyka” – asp. Marzena Czapelska –
Asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej i Organizacji Służby Komendy Powiatowej Policji   w Końskich.

Uzależnienia  od środków psychoaktywnych w szkołach oraz prezentacja  wybranych programów z zakresu profilaktyki uzależnień – mgr Grażyna Jabłońska Specjalista Terapii Uzależnień, mgr Andrzej Kołodziejczyk, trener programu  Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”.

Dobre praktyki w zakresie profilaktyki uzależnień przedstawili wspólnie – Maja Słowik z Komendy Powiatowej w Ostrowcu Św. i Artur Szałapski – specjalista psychoterapii uzależnień ze Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kużnia”. Doświadczeniami w zakresie walki z „dopalaczami” podzieliła się p. Ewa Drózdż – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach.

Drugi dzień szkolenia 24 czerwca to również warsztaty prowadzone przez terapeutów Pawła Pociechę i Łukasza Niewczasa ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji     Kielcach.

 

Źródło: KWP w Kielcach

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.