Pożary na terenie zakładów MAN w Starachowicach, PKC i ZGM Zębiec? [ZDJĘCIA]

flash Gorące tematy Paragraf

W sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączność podhełmową, sygnalizatory bezruchu i kamerę termowizyjną, wyposażeni byli starachowiccy strażacy, którzy brali udział w akcji na terenie zakładu MAN. Doszło do pożaru dwóch podwozi samojezdnych na parkingu przy zakładzie.

To tylko przyjęty przez zawodowych ratowników scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się na terenie firmy. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu piany w natarciu na palące się materiały. Osobie poszkodowanej ewakuowanej ze strefy zagrożenia udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Następnego dnia, zrealizowano kolejną część ćwiczeń. Tym razem na terenie Zakładów Górniczo-Metalowych Zębiec. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń, w którym znajdował się gazowy piec stosowany w procesie produkcyjnym. Na skutek wysokiej temperatury doszło do zapalenia się kartonów składowanych w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Jeden z pracowników podjął nieskuteczną próbę gaszenia w wyniku, której stracił przytomność. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca, odłączeniu prądu w obiekcie, ewakuacji poszkodowanego na noszach płachtowych oraz ugaszeniu pożaru przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Po zakończonej akcji, pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora osiowego oraz sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej celem wykluczenia dodatkowych osób poszkodowanych i ukrytych zarzewi ognia.

Kolejny, trzeci dzień ćwiczeń, to scenariusz zakładający pożar w firmie PKC Group Poland. Doszło do niego w wiacie magazynowej od północnej strony obiektu. Powstał w wyniku pozostawienia niedopałka papierosa przez jednego z pracowników. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego, sygnalizatory bezruchu oraz zestawy łączności podhełmowej przystąpili do gaszenia. Pracowników zakładu, którzy próbowali ugasić pożar wyprowadzono na zewnątrz i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pomieszczenie wiaty oddymiono, nadpalone elementy przelano wodą, a całość skontrolowano przy użyciu kamery termowizyjnej w celu wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia.

  • Ćwiczenia miały na celu zapoznanie ratowników z: lokalizacją zakładów, zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych, a także możliwością dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektów – informuje KP PSP Starachowice.

fot. KP PSP Starachowice

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.