Nowy zastępca komendanta policji

Paragraf

Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach został mł. insp. Dariusz Furtak, dotychczasowy Komendant Komisariatu III w Kielcach. Nadkom. Tomasz Chamera odszedł na zasłużoną emeryturę.

Dzisiaj, w sali narad im. Zdzisława Rachtana ps. „Halny” starachowickiej komendy odbyła się uroczystość przekazania stanowiska Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach. Podczas spotkania odczytane zostały rozkazy, a Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach kom. Paweł Szczepaniak podziękował nadkom. Tomaszowi Chamerze za wieloletnią służbę uwieńczoną sukcesami przekazując pamiątkowy grawerton i list gratulacyjny. Następnie przedstawił przebieg służby nowego Zastępcy, mł. insp. Dariusza Furtaka. Na koniec gratulacje i życzenia składali zaproszeni goście.

Mł. insp. Dariusz Furtak służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku. Początkowo pracował jako dzielnicowy, a następnie związany z pracą w pionach dochodzeniowo-śledczych i kryminalnych. W trakcie służby  doskonalił swoje umiejętności i zdobywał wiedzę, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych Policji. W 2002 roku ukończył szkołę oficerską w WSPol w Szczytnie. Od roku 2007 mł. insp. Dariusz Furtak pełnił służbę w Komisariacie III w Kielcach,  gdzie był Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej, następnie zastępcą komendanta, a od 2015 roku komendantem. Z dniem 12 sierpnia 2016 roku powierzono mu obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach.

Źródło: KPP Starachowice

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.